Schous-senteret, fasaden

Kampen om rockmuseet: Oslo-oppropet skyter fart

En rekke kjente bransjefolk, artister og kulturpersonligheter har nå erklært sin støtte til opprettelsen av et rockmuseum i Schous-kvartalet på Grünerløkka. Blant underskriverne den siste tiden er Harald Are Lund og Kristin Winsents fra NRK Petre, managerne Alf Wigen og Kathrine Synnes, markedssjef i Free Record Shop, Ola Prestgård, samt Runar Eggesvik fra Mono.

Kalender

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Av Arvid Skancke-Knutsen

ABM-utvikling, som er Statens senter for Arkiv, Bibliotek og Museum, la onsdag frem sin utredning om «Dokumentasjon og formidling av norsk pop- og rockhistorie». Her konkluderte man med å gi en klar anbefaling om å legge det såkalte rockarkivet til Solli plass, der det under overoppsyn av Institutt for Norsk Populærmusikk samlokaliseres med Norsk musikksamling, Jazzarkivet, Visearkivet og MICs samtidsmusikksamling.

Like klar var ikke konklusjonen når det gjaldt selve opplevelsessenteret og museet. Selv om ABM-utvikling anbefalte Kultur- og Kirkedepartementet om å etablere kontakt med Trøndelagsalternativet, kom det også frem at Schous-alternativet ble vurdert som det faglig beste.

Dermed er det duket for videre kamp i saken – en kamp som nok vil bli ført helt frem til plasseringen av et rockmuseum eventuelt blir banket fast av Stortinget. Konklusjonene til ABM-utvikling synes i hvert fall å ha gitt både Schous-alternativet og Trøndelagsalternativet enda større stå på-vilje.

Idémylder i Trondheim

Trøndelagsalternativet hadde torsdag et større idémøte rundt PopBunker DORA, der bl.a. Stortingrepresentant Trond Giske og fyklesordfører Tore O. Sandvik var til stede, sammen med over femti aktører fra kulturlivet.

Et av forslagene som kom på bordet, var ideen å få i stand om et større musikkarrangement, som i følge Adresseavisen skal vise at «det ikke bare er Trond Giske og Tore O. Sandvik som ivrer for et skikkelig opplevelsessenter på Dora».

— En mobiliseringskonsert kan motbevise for de sørafor at det bare er politikere som er engasjert i å få rocksenteret hit. I tillegg til trønderske artister bør vi få med artister fra andre landsdeler, utaler Diesel Dahl til Adressavisen i dag.

— Vi må mobilisere både musikere og folk i gata, gjøre kampen ikke-politisk og vise at vi skal få til dette, uttaler Terje Nilsen, som er redaktør av musikkavisen Backstage, i samme reportasje. – Vi vet jo at det også finnes mange ikke-trønderske artister som støtter vårt alternativ.

Også fylkesordfører Sandvik var med på idédugnaden, og lanserte stikkordene «kulturell kompetanse, minne, engasjement, lekenhet, inspirasjon og undring» som grunnlaget for den fortsatte satsningen.

Stadig nye støtteerklæringer til Oslo

Men også i Oslo er mobiliseringsviljen stor – særlig etter at ABM-utvikling slo fast at Schous-prsojektet hadde «det klart sterkeste prosjektet».

Rune Gerhardsen fra Oslo Arbeiderparti sier i dag til Dagsavisen at hovedstadsalternativet på Schous plass må gjøres mer synlig, samtidig som man må fjerne all tvil om at rockemuseet ikke har tverrpolitisk støtte i Oslo.

— ABM sier selv i utredningen at Schous plass både teknisk, faglig og publikumsmessig er det beste alternativet, sier Rune Gerhardsen. – Det er her publikumsgrunnlaget er. Folk kommer ikke til å reise til Trondheim fordi det er et rockemuseum der, men mange vil besøke et rockemuseum i Oslo fordi det er her.

Schous-alternativet, som offiselt går under navnet Nasjonalt opplevelsessenter for norsk populærmusikk, har den siste uken også lansert sine egne hjemmesider på nettet, der man kan studere forslaget i detaljer, samt lese støtterklæringer og kommentarer.

Her er det også kommet opp en egen underskriftsliste, som på kort tid har samlet mange sentrale navn fra norsk musikk- og kulturliv, med underskrifter fra miljøene rundt bl.a. by:Larm, Øyafestivalen, Infernofestivalen, Oslo Jazzfestival, Oslo Musikkråd og Institutt for Norsk Populærmusikk, samt en rekke enkeltpersoner innen media og musikkbransjen.

I oppropet til Schous-alternativet kan man blant annet lese:

«I BI-bygget på Schous plass har vi nå muligheten til å skape et virkelig kraftsenter for norsk populærmusikk. Denne kampen må vi sørge for å vinne! For å demme opp for politiske byråkrater og distriktspolitikk så trengs det at vi som jobber i bransjen, selv sier fra om hvor vi mener et slikt senter må plasseres. Din mulighet til å påvirke dette vedtaket er NÅ!»

I innholdsbeskrivelsen skisserer initiativtagerne en museumsavdeling som på en interaktiv måte forteller «den spennende historien om norsk populærmusikk de siste 50 år. Like viktig er en temapark som skal være en skiftende utstilling som tar opp dagsaktuelle tema knyttet til populærmusikken.»

Med en mindre scene og to moderne auditorier er senteret også tenkt som arena for showcase-konserter, workshops, master-classes, foredrag, debatter, presentasjoner, kurs og seminarer. I tillegg skal senteret ha et komplett mixestudio og et musikkstudio for publikum, pluss en større «Hall of Fame»- rockkafé.

Selve underskriftskampanjen finner du på http://www.popogrock.no/opprop.php. Trøndelagsalternativene kan du studere på www.rockcitynamsos.no og http://www.snorkel.no/popbunker/popbunker.html. Vi gjør oppmerksom på at den siste filen er svært tung å laste.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev