Sæmund Fiskvik

– Dette er gammel grøt

IFPI-direktør Sæmund Fiskvik stiller seg avvisende til kritikken mot hans person, og mener han er blitt overintervjuet om saken. Likevel gikk han med på å gi et kort audiens til Ballade, der han bl.a. nekter på at Svein Bjørge i Playground skal ha blitt «verbalt filleristet» under gårsdagens møte i IFPI, noe som i følge Dagbladet har ført til at Bjørge nå har trukket seg fra IFPI-styret. I dag kjører for øvrig både VG, Aftenposten, Dagbladet og Dagsavisen sterkt kritiske artikler om Fiskviks lederstil. – Pressen må i likhet med kyr drøvtygge ting fire ganger, sier Fiskvik til Ballade.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Kritikken rundt Fiskviks måte å håndtere Spellemann-kontroversen på, når i dag nye høyder. Både VG, Dagbladet, Aftenposten og Aftenposten har i dag til dels svært kritiske artikler rundt Fiskviks håndtering av saken, der han nylig skal ha krevd FaroJournalen-redaktør Asbjørn Slettemark sparket.

Dagbladet kan i dag melde at Playground Music-sjef Svein Bjørge trekker seg fra styret i IFPI med øyeblikkelig virkning. Bjørge skal ha vært til dels sterkt kritisk til det Dagbladet kaller «den autoritære linja til IFPIs mektige direktør». På gårsdagens møte skal Bjørge i følge samme avis ha blitt «verbalt filleristet», og deretter trukket seg i protest.

— Det har ikke vært antydninger til verbal filleristing av Svein Bjørge, sier Fiskvik i formiddag til Ballade. Fiskvik får i en annen artikkel i dagens utgave av Ballade støtte i dette synet av Nils Heldal i EMI, som også var til stede på det samme møtet.

Ballade har i formiddagstimene forsøkt å få tak i Svein Bjørge, for å høre hans versjon av den stadig mer dramtiske utviklingen. Det har vi så langt ikke lyktes i. Men vi fikk noen knappe uttalelser fra Sæmund Fiskvik, som har hatt det nokså travelt på møtefronten de siste par dagene. I tillegg til gårsdagens møte i IFPI, var det mandag også det mange formoder var et oppvaskmøte i Spellemannkomitteen. I følge Håkon Moslet i Dagbladet skal man da ha vedtatt å ikke stille seg bak Fiskviks karakteristikker av Asbjørn Slettemark, uten at denne avstandstagenen skal få konsekvenser for Fiskviks stilling.

Ballade valgte å spørre Fiskvik om disse møtene hadde foregått i en gemyttelig tone, eller om de virkelig var så dramatiske som Dagbladet har gitt inntrykk av.

— Det vet du godt at jeg ikke kommenterer.

Fiskvik omtaler ellers hele den voksende skandalen som «gammel grøt».

Føler du deg riktig fremstilt, Fiskvik?

— Det blir man aldri i pressen.

Fiskvik sier seg ikke enig i at hans insistering på å løse opp i disse flokene «på kammerset» nettopp er den holdningen som har gjort at snøballen nå for alvor er begynt å rulle.

— Enhver lukket avgjørelse i en organisasjon kan skape spekulasjon i pressen, det må vi leve med.

Fiskvik insisterer på at noen annonseboikott mot Faro aldri har vært nevnt, slik Dagbladet antydet i går, men at «dette er ett av de mange rykter som går i busker og kratt».

— Men jeg har uttrykt sterk kritikk mot Slettemark, og kritikk må pressen tåle. Pressen er ikke hellige kyr heller, selv om den i likhet med kyr må drøvtygge ting fire ganger.

Lederen i Norsk Fagpresseforbund, Even Trygve Hansen, er i dagens utgave av Dagsavisen svært oppbragt over påstandene om at Fiskvik har forsøkt å få Slettemark sparket.

— Dette er skandaløst gjort av Fiskvik. Å kontakte en utgiver og forlange en redaktør fjernet er helt uvanlig. Jeg har aldri vært borti noe lignende. Dette er jo stalinistisk!

Hansen fortsetter videre: – Det er utrolig at en så profilert bransjekapasitet som Fiskvik kan gå til et slikt skritt. Både fagpressen og pressen generelt lever av kritisk journalistikk. Hvis eieren av et blad skulle avskjedige en redaktør fordi en annonsør misliker en artikkel, vil jo bladet miste all troverdighet.

Fiskvik nekter på sin side at han har kommet med noe slikt utspill, men Simen Rognerud i Faro Publishing bekrefter overfor Dagsavisen at IFPI-direktøren prøvde å få Slettemark avsatt. Rognerud uttrykker likevel nå håp om at hele saken likevel kan få en lykkelig løsning, og stiller seg solidarisk med sin redaktør i intervjuet i Dagsavisen.

— Asbjørn Slettemark gjør en god jobb. Han har full tillit.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.