Sæmund Fiskvik 2003

– Demokratisk underskudd, hevder NRK.no/musikk

NRK.no/musikk la fredag ut et debattforum hvor alle kan komme med sine synspunkter på Kultur- og Kirkedepartementets høringsutkast til ny åndsverkslov. Forslaget er sendt ut på høring til 126 høringsinstanser, hvorav 79 organisasjoner som representerer kunstnere, artister og andre innholdsprodusenter. Bare Elektronisk Forpost Norge kan sies å representere forbrukerne i denne saken, mener nettsiden, som nå vil sende alle innkomne innlegg fra platekjøperne videre til Departementet.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Arvid Skancke-Knutsen

Onsdag 2. april sendte Kulturdepartementet ut sitt høringsutkast til ny åndsverklov, som bl.a. foreslår å kriminalisere kopiering til privat bruk fra en ulovlig fremstilt kopi, samtidig som det foreslås å gi «rimelig kompensasjon til rettighetshavere» for kopiering til privat bruk. Dette ser man seg for seg løst på en av to måter: Enten som en fast avgift på digitale lagringsmedier, eller som en direkteoverføring via statsbudsjettet/skatteseddelen.

Sæmund Fiskvik i IFPI uttalte torsdag 3. april til Nettavisen at organisasjonen «i det store og hele» var fornøyd med høringsutkatet. Han mente at databransjen og importører av blanke CDer er «blitt mangemillionærer på folks private kopiering av musikk», og betraktet en avgift på kopieringsmediet som den beste løsningen.

— Databransjen og importører av CDer lever av interesen for vårt musikkprodukt. De vegeterer på vår kreativitet og burde være sjelglade i stedet for å sutre.

Både Arve Isaksen i selskapet Optical Storage og Fredrik Syversen i IKT Norge så ganske annerledes på saken.

— Dette betyr at musikkindustrien får et gullkantet sugerør enten i et avgiftssystem eller i statskassen. 90 prosent av CD-platene som selges, brukes til andre formål enn dem staten nå prøver å avgiftsbelegge. Det er ikke samfunnets oppgave å beskytte en bransje som ikke beskytter seg teknologisk, mente Isaksen, mens Syversen hevdet at forslaget ville «ødelegge både for bransjen, salgsleddet og forbrukerne».

— Den nye loven bygger på EUs nye opphavsrettdirektiv EUCD, som ble til etter heftig lobbying fra musikkindustrien, skriver NRK.no/musikk i sin artikkel, der det alt i ingressen står å lese at «forbrukerne er satt på sidelinja når loven om det digitale kopivernet av musikk skal vedtas».

— Vi skulle gjerne hatt flere forbrukerorganisasjoner å sende høringsutkastet til, men det er dessverre slik at forbrukerne er dårlig organisert, uttalte avdelingsdirektør Bengt O. Hermansen i Kulturdepartementets mediekontor til NRK.

Dette ønsker NRK.no/musikk nå å gjøre noe med, gjennom å opprette et eget debattforum der alle skal få lov til å si sin mening om opphavsrett, kopisperrer og nedlastning.

— Forbrukerne er ikke bare dårlig organisert, skriver NRK.no-journalist Arne Kristian Gansmo. – Elektronisk Forpost Norge står også mye svakere enn motparten. Mens organisasjoner som NORWACO, IFPI, TONO og GRAMO har flere titalls millioner til rådighet, har EFN ikke en krone i kassa. De 600 medlemmene har fram til nå ikke betalt kontingent. Rettighetsorganisasjonene har heltidsansatte byråkrater som kan drive lobbying, produsere dokumenter og kjøpe seg meningsmålinger hvor de selv bestemmer spørsmålene. Når noen fra EFN skal delta et møte med departementet, må det skje på arbeidsgiverens nåde.

— Vi er klar over denne skjevheten, og vil sørge for at alle gode argumenter fra EFN og andre forbrukere vil bli lagt fram for politikerne som skal vedta den nye loven, sier Hermansen til nettstedet. – Vi legger vekt på kvaliteten på argumentene, ikke hvor mange som roper i kor.

Fristen for å komme med høringsuttalelser til lovforslaget er satt til 25. juni, hvorpå Departementet vil arbeide frem et forslag som blir sendt over til Kulturkomitéen på Stortinget. Ved høringsperiodens utløp 25. juni vil NRK.no/musikk oversende hele loggen fra debatten til Departementet som en høringsuttalelse.

— Alle kan sende inn sine høringsuttalelser, sier Hermansen, som ønsker at så mange som mulig leser utkastet og kommer med sine synspunkter. – Vi har også tidligere mottatt høringsuttalelser fra privatpersoner via e-post.

NRK.no/musikk oppfordrer alle som deltar i debatten om å opptre under fullt navn, og oppføre seg skikkelig i debattforumet, da dette vil styrke seriøsiteten. En direkte lenke til forumet finner du her.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.