Anette Trettebergstuen langer ut mot Venstre (Foto: Kulturrom)

– Byråkratisering som bekymrer

Opposisjonen kritiserer regjeringa som vil flytte organisasjoner for kultureksport til Kulturrådet. – Mer unødvendig byråkrati, mindre armlengde, og røykdekke over et kulturbudsjett uten egentlig vekst, mener Arbeiderpartiet.

Kalender

Sommerkonsert

25/06/2021 Kl. 18.30

Viken

Musikkeksportkontoret som hvert år koster staten rundt 27 millioner kroner reagerer på at de kan bli lagt under Kulturrådet, uten å bli spurt. Til Ballade.no sa direktør i Music Norway i går at de ikke visste noe om planene om å flytte dem.
– Jeg mener at en forutsetning for en såpass stor reform er en god prosess. Tidspunktet er ikke riktig nå, sier Synnes Finnskog.

Statssekretær Gunhild Berge Stang (V) i Kultur- og likestillingsdepartementet kaller forslaget deres udramatisk – en varslet endring:
– Den handler i bunn og grunn om to ting. Det første går på at vi ønsker å sikre en større grad av likebehandling mellom samme type tilskuddsmottakere, og det andre handler om at vi vil utnytte de ressursene som den administrative forvaltningen besitter bedre.

Les også: Frykter de slukes av Kulturrådet

Music Norway er en av flere kulturnettverk/eksportorganisasjoner som er foreslått flytta (se mer under). Berge Stang mener disse Arts abroad-organisasjonene sikres forutsigbarhet ved flyttinga:
– Det sikrer også et bedre grunnlag for fremtidige politiske beslutninger. For departementene sett under ett er det å legge tilskuddsforvaltning til underliggende virksomheter den vanligste modellen.

– Er det mest en praktisk øvelse, for å samle dem, eller er det noe ved Kulturrådet som gjør at MN bør underlegges?
– Det er ikke noe nytt at Kulturrådets fagadministrasjon forvalter tilskuddsmidler utenfor de tre fondene; Norsk Kulturfond, Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend. Behovet for mer kunnskapsproduksjon er framhevet i en rekke utredninger og stortingsmeldinger, og et av hovedmålene for Kulturrådet er å utvikle nettopp den rollen. At de får flere oppgaver innebærer verken en endring av mandat eller organisasjonsform, men en videreutvikling av den rollen Kulturrådet allerede har hatt i mange år.

– Hvordan forholder dere dere til at mye makt for avgjørelser i kulturfeltet samles på ett Kulturråd?
– Jeg er ikke enig i det premisset. Det ligger ikke noe maktkonsentrasjon i å flytte poster fra Kulturdepartementet til et underliggende direktorat. Forvaltningen er heller ikke delegert fullt ut. Det er fortsatt vi som fastsetter tilskuddsnivået.

Gunhild Berge Stang, statssekretær i Kulturdepartementet (Foto: Ketil Frøland / KUD)

 

Ap: – Kaster om på poster
Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen har vært ute og kritisert forslagene fra Raja & co til statsbudsjett 2021 tidligere, og gjentar nå at det vitner om liten forståelse for armlengdes-avstand-prinsippet hos regjeringa. Særlig med denne flyttinga av poster:
– Det er svært bekymringsfullt at flyttingene gjøres uten medvirkning fra de involverte organisasjonene som nå skal flyttes. Ministeren kan kalle det tekniske justeringer, men konsekvensene blir store!

– Regjeringa kommer med omfattende strukturelle endringer i årets kulturbudsjett. Forslagene virker lite gjennomarbeidet og kommer som en stor overraskelse på de som flyttes rundt. Jeg tror Raja har tenkt at han skal ta fokus vekk fra at han i årets budsjett ikke kommer med annet enn krisepenger, og derfor kaster rundt på poster. Og dette er ikke et statsbudsjett som satser – på noe som helst!

Les også: Makt og armlengder i kulturlivet

– Vi frykter blant annet at organisasjoner som tidligere har søkt om prosjektmidler til aktivitet, ikke lenger vil få mulighet til dette. Vi er også redde for at regjeringen degraderer eksportorganisasjonene, som fra 2021 blir tvunget til å gå gjennom et unødvendig mellomledd – de skaper altså mer unødvendig byråkratisering. Og vi undrer oss jo stort over at regjeringen gjennom de foreslåtte endringene gjør akkurat det motsatte av det som er så viktig for kulturlivet – å sikre maktspredning, beskriver Trettebergstuen til Ballade.

Også Senterpartiet er i mot forslaget:
– Ministeren og departementet burde være klar over at denne type omrokkeringer vil vekke oppsikt og uro, og også motstand, når de berørte ikke tas med på råd. For Senterpartiet er det viktigste her at Music Norway får best mulige kår for å gjøre jobben sin, og det er soleklart for de fleste at da må de få medvirkning i prosesser som kan påvirke de kårene, skriver Åslaug Sem Jakobsen (Sp) på epost til Ballade. Hun sitter, som Trettebergstuen, i Stortingets kultur- og familiekomite.

– Vi tror at dette vil gi oss en enda mer helhetlig og systematisk oversikt over de ulike kunstfeltene, og være et viktig utgangpunkt for videre utforming av kulturpolitikken. Derfor kommer vi også til å fortsette å være både lydhøre og åpne i vår dialog med sektoren, mener statssekretæren.

Kulturrådet ønsker ikke å kommentere saken, men viser til Kulturdepartementet.
Music Norways direktør sier de er positive når organisasjoner i musikkbransjen tar til orde for å snarere bygge ut kontoret for å også jobbe med musikk innenlands, slik Ballade skreiv om mandag.

I forslag til statsbudsjett for 2021 er Music Norway, i likhet med andre organisasjoner som jobber i Norwegian Arts Abroad (Danse- og teatersentrum, Office for Contemporary Art Norway (OCA), Norwegian Crafts og NORLA) foreslått flytta under Norsk kulturråd.

Får regjeringa det som de vil, er tilskuddet til MN nær uforandra – med 500 000,- ekstra til å bedre få fram eksporttall. MN mottar i overkant av 27 millioner kroner årlig.

Organisasjonene FONO, Musikkforleggerne, Nopa og GramArts har foreslått å gi MN utvidet mandat til å også jobbe innenlands – og med økte 10 millioner i bevilgning.

Kilder: Music Norway / regjeringen.no

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Rådgiver kultur

Agder fylkeskommune

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev