© Ilja C Hendel

Music Norway: Frykter de slukes av Kulturrådet

Musikkeksportkontoret skal legges under Kulturrådet, sier regjeringa. Men eksportkontoret vil foreløpig stå fritt – og vil helst ha et ord med i laget.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Dette er saken: Siden andelen norsk blant musikk som strømmes har sunket, leiter interesseorganisasjoner i musikkbransjen etter en måte å styrke norsk musikk sin posisjon. Både forskning og medieoppslag vitner om tilfang, kvalitet og mulighet for å nå ut de siste årene – og da føler mange av dem at det ville vært lurt om et uavhengig kontor kan jobbe med å styrke musikken. Forrige måned gikk FONO, Musikkforleggerne, GramArt og NOPA sammen og ba om at norsk pop må styrkes. Og de vil at eksportkontoret Music Norway (MN) skal gjøre det.

Men Abid Raja (V), ministeren for det hele, har foreslått at Norsk kulturråd skal vokse og få flere oppgaver – deriblant få musikkeksportkontoret lagt under seg.

– Ikke spurt
Kathrine Synnes Finnskog sier at forslaget kom overraskende på henne da det kom som del av Raja og regjeringas foreslåtte statsbudsjett for 2021:
Vi har kanskje ikke sagt eksplisitt at vi ikke vil sortere under Kulturrådet, men da må en rekke forutsetninger ligge på plass. Og da er ikke tidspunktet riktig nå. Jeg mener at en forutsetning for en såpass stor reform er en god prosess.

Budsjetteksten var også svært vag, og ga i liten grad innsikt i hva som var tenkt. Det er viktig at vi og de andre som ønskes flyttet blir involvert og informert om konsekvensene. Et initielt ankepunkt er jo forskjellen på oss og Kulturrådet, i at vi vurderer våre søkere og prosjekter etter etterspørsel, og ikke kunstnerisk kvalitet. Vi lurer jo på om en slik flytting kan ha konsekvenser for dette på sikt. Så det vi egentlig etterlyser er en grundig for-/mot-vurdering og en åpen medvirkning.   

Synnes Finnskog hilser forslaget fra musikkbransjen om at organisasjonen hun er øverste sjef for – enn så lenge – heller styrkes og får flere oppgaver, ikke bare knytta til eksport:
– FONO, Musikkforleggerne, Nopa og GramArts forslag om å styrke oss og gi oss et utvidet mandat som også omfatter Norge, er interessant.
Hun sier de er i dialog om hva dette kunne vært.
– Slik vi ser det nå betyr det å møte artister, komponister, låtskrivere, produsenter og bransjespirer på et tidligere tidspunkt, utdyper direktøren på epost til Ballade.

Kan man tenke seg at den samme suksessformelen kunne blitt brukt en gang til: at et eget organ som jobber kontinuerlig med å fremme norsk musikk i Norge kunne bedret norskandelen?
– FONO//Gramart/Nopa/
Musikkforleggerne

– Med våre kompetanseporgrammer har vi lært mye og sett verdien av å følge opp grupper med like utfordringer over tid, og dette er en av de første oppgavene jeg hadde kastet meg over.

Bare pop med et sterkt Music Norway?
MN har jobbet med norsk musikk i mange sjangre, men har nok vært synligst på populærsjangre. Derfor spør Ballade om direktøren i MN kan trekke fram et eksempel fra en av sjangerne de ikke oftest snakker om i eksportsammenheng:
– 
Jeg er fryktelig glad i norsk folkemusikk, som kanskje har manglet noe på ambisjonsnivået internasjonalt, her mener jeg det er et stort potensiale med å jobbe tettere på norske miljøer tidligere, både for å bygge kompetanse og se internasjonale muligheter tidlig, koble på flere ressurser i takt med at etterspørselen vokser. Det norske musikkmarkedet er i dag for lite for mange, og vi trenger verden som arbeidsmarked. Jeg tror at nisjene har flere veier frem og ut, men at det trengs mer innsikt på bransjemekanismer og markedet fra tidlig i talentutviklingen. Jeg tror også at man lære av hverandre, og koble erfaringer og nettverk mellom sektorer og miljøer. Her er det et kjempepotensiale! I 2021 setter vi for eksempel i gang med et synch*-prosjekt i Norden, for å koble nordisk folkemusikk med internasjonale byråer og kunder som leter etter akkurat denne musikken til sin film/tv-serie/reklame. Lignende prosjekter kan man også etablere på tvers av regioner og musikkmiljøer i Norge, mener Synnes Finnskog.

Og hun mener hun kan lene seg på ny forskning, som Ballade også har skrevet om : Der beskriver forskere ved Universitetet i Oslo og Telemarkforskning at gapet mellom dem som har «grep om» det moderne musikkmarkedet og dem som ikke har det, øker.
– Rapporten fra Anja Nylund Hagen og forskerkollegaene hennes bekrefter at det er sentralt å bygge fra bunnen, forstå bransjen og sikre profesjonaliteten for at vi skal få en livskraftig og konkurransedyktig musikknæring. Som igjen skaper gode arbeidsplasser for skapere og utøvere.

Blant dem som har foreslått et sterkere, frittstående MN er NOPA – en av organisasjonene for komponister og tekstforfattere:
– For 20 år siden gikk flere andre organisasjoner sammen om å etablere Music Export Norway for å legge til rette for bedre eksport. Organisasjonen som dere i dag kjenner som Music Norway ble en suksess og skal ha mye av æren for at det går så bra med

norsk musikk i utlandet som nå. Vi tror vi kan bruke samme formel som i utlandet for å bedre bruken av norsk musikk på alle språk i Norge. NOPA foreslår derfor å utvide mandatet til Music Norway og øke budsjettrammen med 10 millioner, sa Ole Henrik Antonsen, da han var til stede på høring om budsjettet på Stortinget.

Synnes Finnskog mener dessuten at det ikke nødvendigvis er flere statlige kroner som skal til for å få til det de vil – versus å bli lagt under Kulturrådet:
– Alle utfordringer må ikke løses med statlige midler. I vår verktøykasse er det tre elementer som vi mener må virke sammen for å gi effekt: kompetanse, nettverk og tilskudd. Ønsket om en økonomisk styrking kommer fra bransjen og støttes av Anja Nylund Hagens rapport, og jeg ser at det er en forutsetning at det kommer mer ressurser til om vi skal løse en større oppgave. Vi er gjerne mer for fler, jeg tror den kompetansen vi har bygget opp kan brukes mer hjemme – men vi har allerede et stort mandat å løse, og trenger påfyll av både krefter og tiltak.

I følge MN har de allerede sagt i fra til musikkbransjen at de gjerne tar disse utfordringene.

Kathrine Synnes Finnskog, her med en av talspersonene som vil holde Music Norway som uavhengig musikkontor; Larry Bringsjord i FONO (Foto: FONO)

Derimot skal det ikke ha vært noen dialog hverken med Kulturdepartementet eller med Kulturrådet om den bebuda omlegginga, i følge Synnes Finnskog. Statsbudsjettet ferdigbehandles i desember.

 

*Synch/synk = arbeid med å plassere musikk et tredje uttrykk, oftest film/TV/reklame. Forkortinga står for synkronisering. Se noen forklarende saker i venstre kolonne fra Ballades arkiv.

Red. anm.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Både NOPA og Musikkforleggerne, som omtales i denne artikkelen, er medlemmer i Foreningen Ballade.

I Forslag til statsbudsjett for 2021 er Music Norway, i likhet med andre organisasjoner som jobber i Norwegian Arts Abroad foreslått flytta under Norsk kulturråd (Danse- og teatersentrum, Office for Contemporary Art Norway (OCA), Norwegian Crafts og NORLA). Til sammen vil 131 organisasjoner flyttes fra Norsk kulturfond, til å bli underlagt direktoratsdelen av Norsk kulturråd.

Får regjeringa det som de vil, er tilskuddet til MN nær uforandra – med 500 000,- ekstra til å bedre få fram eksporttall. MN mottar i overkant av 27 millioner kroner årlig.

Kilde: Music Norway / regjeringen.no

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.