Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (Foto: Ilja C. Hendel)

Oppretter klagenemnd for koronastøtte

Kulturrådet har mye å gjøre som følge av koronakrisa – og samtidig som rådet har fått økt bemanning, oppretter også Kulturdepartementet ei egen klagenemnd for krisemidlene.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Kulturdepartementet har oppretta ei uavhengig klagenemnd. Denne ble presentert sammen med de siste endringene av krisepakkene til arrangører i kulturbransjen – og den er ment å skulle behandle klager knytta til søknadsbehandlinga til støtteordningene. Dette opplyser Kultur- og likestillingsdepartementet i en pressemelding.

Nemnda skal vere knytta til Klagenemndssekretariatet i Bergen, og behandle klager til ordningane som forvaltast av Kulturrådet. Hittil har søkere på de såkalte stimulerings- og kompensasjonsordningene klaget på eventuelle avslag rett til Kulturrådet.

– I nysalderinga av årets kulturbudsjett tar vi flere grep for å gjøre framtida mer forutsigbar for kultursektoren, sa kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i forbindelse med justeringene han presenterte før helga.

På kulturradet.no har det stått blant annet dette, retta mot søkere i kulturlivet:
«Hvis du mener det har blitt gjort en feil ved behandlingen av søknaden, er det anledning til å klage, jf. forvaltningsloven § 28.
Om du vil benytte deg av din mulighet til å klage, er fristen 3 uker fra du har mottatt vedtaket, (…) klagen skal rettes til Kulturrådet. Hvis vilkårene for å klage foreligger, vil klagen bli behandlet her. Dersom klagen ikke imøtekommes, vil den bli oversendt til Kulturdepartementet for endelig avgjørelse.
(…)Merk at Kulturdepartementet jobber med å delegere klagebehandlingen til en uavhengig klagenemnd, i tråd med forslaget som ble sendt på høring. Dette forventes å være på plass om kort tid.»

Per 23. november hadde Kulturrådet avslått 105 søknader på stimuleringsordninga. Kompensasjonsmidler for perioden mai–august er avslått ved 144 søknader.

Til sammenligning har de behandla henholdsvis 550 og 1320 søknader på de to ordningene.

Kilde: Kulturrådet.

Mer om stimuleringsmidlene her.

Mer om kompensasjonene her.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.