Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (Foto: Ilja C. Hendel)

Abid Q. Raja: – Jeg forstår godt frustrasjonen

– Jeg kan forsikre om at alle ansatte i Kulturdepartementet jobber på spreng for å målrette ordningene så godt det lar seg gjøre, skriver kultur- og likestillingsminister Abid Raja i dette innlegget, opprinnelig et tilsvar til regissør Per-Olav Sørensen som nylig kritiserte statsråden for ikke å forstå kulturlivet som næringskjede.

Kalender

LYTTELUNSJ med Kenneth Karlsson

03/02/2023 Kl. 11.30

Viken

Hanne Tveter & Jorge Vera

03/02/2023 Kl. 21

Oslo

Ary Morais & Band @ Drammens Teater 4. feb

04/02/2023 Kl. 15:00

Viken

Lørdagsopera 4. februar

04/02/2023 Kl. 15:30

Oslo

Innlegget fra kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja er et tilsvar til film- og teaterregissør Per-Olav Sørensens innlegg om kulturlivet som næring, først publisert på Sørensens Facebook-side, deretter som debattinnlegg i Dagbladet 15. mai 2020. Kultur- og likestillingsminister Raja publiserte dette tilsvaret først på sin egen Facebook-side 16. mai, deretter på Dagbladet.no18. mai 2020. Ballade fikk tilsendt Rajas innlegg fra Kulturdepartementet samme dag.

Av Abid Q. Raja, kultur- og likestillingsminister

Jeg forstår godt frustrasjonen i kunst- og kulturlivet og behovet for mer målrettet hjelp. Og jeg kan forsikre om at alle ansatte i Kulturdepartementet, inkludert meg selv, jobber på spreng sammen med Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet for å målrette ordningene så godt det lar seg gjøre.

Vi har laget flere ordninger. Den ene ordningen er på 600 millioner og dekker bortfall av billettinntekter for kulturarrangementer og er for en 3 måneds periode, fra midten av mars til midten av juni. Så har vi en ordning for frivillighet og idrett for samme 3-måneders periode, som er på 1 milliard. Det kommer også kulturlivet til gode, for eksempel korps, kor og frivillige i kultursektoren.

LES OGSÅ: Store forventninger, store skuffelser

I tillegg kommer mange kulturbedrifter, og bredden av den store infrastrukturen på kultursektoren, inn under Finansdepartementets ordning, kontantstøtteordningen. Den har finansdepartementet gjort justeringer i, for eksempel er avkortingsbeløpet redusert fra 10.000 til 5.000 fra april, og man har gjort sesongvariasjonsjusteringer for skattebetalende næringer. Dette ble kommunisert ut av Finansdepartementet.

Videre så viste det seg vanskelig å få til automatisert behandling hos NAV for selvstendige næringsdrivende og frilansere hvor man skal legge til grunn siste tre års inntekt. For å komme raskt i gang med mulig utbetaling valgte derfor regjeringen å ta utgangspunkt i 2019-regnskapet for frilansere og selvstendige næringsdrivende. For mange har det betydd at betalingen vil komme mye raskere. Det er bra. For andre igjen betyr det deres reelle inntekt ikke legges til grunn da en kun tar utgangspunkt i fjorårets regnskap. Jeg kan forsikre om at vi er oppmerksomme på denne utfordringen som særlig berører frilansere og selvstendige næringsdrivende i kultursektoren, og vi jobber med å finne løsninger på dette, sammen med Finansdepartementet og med Arbeids- og sosialdepartementet og resten av regjeringen.

Vi har videre varslet Stortinget ved fremleggelse av revidert nasjonalt budsjett den 12.mai at vi kommer tilbake til Stortinget 29.mai med ny proposisjon. I den forbindelse skal regjering gå til Stortinget med hva vi foreslår for perioden etter 15.juni, da de to ordningene som er laget på 1,6 mrd løper frem til 15. juni. Da forbudet mot arrangementer som samler over 500 er forlenget til 1. september, mener jeg det er åpenbart at også kompensasjonsordningene skal forlenges. Jeg forsikrer om at vi også jobber på spreng med dette, og senest innen 29.mai vil det offentliggjøres. Det vil sikre svært mange.

Regjeringen har signalisert at vi vil vurdere å åpne for arrangementer opp til 200 fra 15. juni. Helsemyndighetene har ennå ikke tatt stilling til arrangementer som samler mellom 200-500. Det er ikke en beslutning jeg som kulturminister rår over. Dette faglige helsemessige råd som gis regjeringen som et kollegium, og beslutningen tas av det samme kollegiet. Jeg kan forsikre om at jeg ivrer like mye som resten av kultur-Norge med å komme i gang med vanlige arrangementer. Jeg håper vi snarlig kan åpne opp for publikum opp til 500. Forbud mot over 500 gjelder foreløpig frem til 1. september.

LES OGSÅ: Korona kan ha fjernet mer enn en tredjedel av kultursektorens inntekter

Jeg kan også forsikre om at kulturdepartementet med sine ansatte godt forstår kompleksiteten i kunstner- og kulturøkonomien. I første runde etter koronaen rammet en hel verden og Norge, har det vært nødvendig å fokusere på å få på plass løsninger raskest mulig som treffer bredest mulig. Det har hjulpet svært mange, og det er vi glad for. Vi forstår også at ordningene ikke treffer alle like godt, derfor jobber vi må spreng sammen med øvrige departementer i regjeringen for å målrette ordningene. Samtidig som vi jobber på spreng, så gjør vi det med visshet om at kunstnere og mange i kultursektoren lider store tap og har det svært tøft økonomisk. Vi forstår dette, og vi er derfor også bekymret for bredden av kultursektoren. Frem til nødvendige målrettede ordninger er på plass har NAV senket kravene som ellers stilles for å nødvendig sosialhjelp, det er nødhjelp frem til å flere tiltak er på plass.

Så vil jeg opplyse om at vi har justert ordningene slik at også delvis avlyste og avholdte arrangement får dekket bortfall av billettinntekter. Det vil si at når for eksempel kinoene kun kan ha 50 i salen, så vil vi dekke bortfall av billettinntekter for resterende billetter man kan sannsynliggjøre at man hadde solgt ellers. Det samme gjelder for konserter og annet. Jeg forstår selvsagt godt at det ikke er økonomi i å ha 50 i salen, derfor stiller vi opp med billettbortfallsordningen. Det vil kompensere for billettene, men vi forstår selvsagt at i økonomien i en konsert er også antall alkoholenheter en del av dette. Samtidig håper vi det er forståelse for at vi kan ikke dekke tap krone for krone, og tap av øl-salg for eksempel er noe staten ikke dekker.

Videre er det sånn at de institusjonene som i Norge mottar mer enn 60% i offentlig støtte fra stat, fylket og kommune er holdt utenfor ordningen. Enkelte benyttet seg av permitteringsmuligheten på starten av pandemien. De har dermed spart en del midler siden staten tok over lønnsansvaret. Nå har mange begynt å hente sine permitterte tilbake, og de midlene som institusjonene har opparbeidet seg mens ansatte har vært permitterte, vil nå være sårt trengt likviditet som vil komme godt til hjelp når de starter opp med begrenset publikum. I summen av hjelpen vi stiller opp med må en ikke glemme bredden av tiltak som er satt inn.

Så forstår jeg godt frustrasjonen i kultursektoren. Det er en sektor hvor mange aktører og enkeltpersoner opererer med små marginer og høy risiko. Dette gjør at kultursektoren rammes ekstra hardt i en krise som dette. Derfor jobber vi på spreng med å bredde ut ordningene til å treffe enda flere.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev