Beate Øistad09/Foto: eget

Å spela på fleire strenger

Korleis kan fleire kvinner komma på banen i musikkbransjen? Spørsmålet stilles av Ladyfest, som går av stabelen i Oslo 6. mars,

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Ida Habbestad
Under tittelen ”Å spille på flere strenger – En debatt om nye muligheter for kvinner i musikkbransjen” ynskjer Ladyfest å sjå på strategiar for å bota på den ujamne fordelinga mellom kjønna i musikklivet.
Beate Øistad frå Ladyfest meiner den ujamne fordelinga er paradoksal.
— Musikklivet forbindes jo ofte med nyskapning og grensesprengning.. Samtidig er kjønnsfordelingen på feltet utrolig konservativ. Det er ganske paradoksalt – og jeg tror at det rett og slett er en uvilje mot å ta tak i kjønnsproblematikken, seier Øistad til Ballade.
Ho understrekar at uviljen ikkje er det same som diskriminering.
— Jeg tror ikke det finnes noen bevisst diskriminering. Men det er et faktum at det med gode unntak stort sett er menn som spiller, skriver og produserer i bransjen. Bransjen er på bakbeina i forhold til resten av samfunnet når det kommer til likestilling. Hvorfor er den det?
Eit skritt vidare?
Temaet er [link id=63582 title=»ikkje nyt«]t, og der finst eit overtydande statistisk materiale som understrekar tilhøvet.
Mellom tydelege tilfelle er Norsk Jazzforum, der berre 14, 5% av medlemma er kvinner (storparten av dei vokalistar) og Norsk Komponistforening, der berre 9,3% er kvinner. Tal frå GramArt og TONO viser dessutan at når jenter og gutar skal velja instrument, er vala deira tradisjonelle.
Med dette materialet til grunn ynskjer Ladyfest å tenkja konkret, fortel Øistad.
— Vi trenger ikke å overbevise noen om at det er slik. I stedet ønsker vi å gå et skritt videre, og sette fokus på hva som kan gjøres, seier Øistad.
Til det har dei invitert eit panel beståande av Anne Lorentzen (forskar og musikar), Marta Breen (journalist og forfattar), Elin Vister (DJ og produsent), Marit Karlsen (stiftar av Trust Me Records), Linda Huuse Johansen (styreleiar og arrangementsansvarleg i AKKS Oslo) samt Monica Larsson (leier i Norsk Rockforbund).
Med eit reint kvinnelag – som heilt sikkert vil vera enige om mykje – trur du at de vil få til ein jamnt vekta og spanande debatt?
— Jeg håper det, svarer Øistad. – Vi har også vurdert om vi skulle inviterer personer som Håkon Moslet (musikksjef i P3, red anm), eller Thomas Talseth (meldar i VG, red anm). Det hadde vært naturlig dersom vi hadde vært ute etter å konfrontere maktpersoner. Men dette er et diskusjonsforum hvor vi ønsker å komme fram til hva vi kan gjøre. Da gjør det ikke noe om flere er enige, og vi ser ikke at det er et problem at vi ikke har med noen menn i en slik sammenheng.
Mange spørsmål…
”Kva slags mekanismer er det som skjer under booking? Handlar bookinga om tilfeldigheter eller tradisjonar? Kvifor er det så få kvinner på norske festivalscener. Kva høve har ein til å skapa motvekt?”, er mellom spørsmåla som vert stilt under debatten.
De følgjer kanskje òg det nylege fokuset på kvinnelige artistar og meldarar i Dagbladet?
— Ja, vi mener at det er en viktig debatt. Anmeldelser er det jo mange som leser. De står i store aviser, og det er faktisk også viktig hvordan kvinner i musikkbransjen blir presentert. Og jeg tror det har noe å si hvem som anmelder – at kjønn kanskje ikke er så nøytralt som man tror, svarer Øistad.
Som trur at kvotering i ei eller anna form kunne vera eit brukande verkemiddel for å endra situasjonen.
— Jeg tror nok at litt mild tvang kunne være et virkemiddel, seier Øistad. I filmbransjen, for eksempel, vil Kulturdepartementet innføre mekanismer som innebærer at prosjekter som prioriterer kvinner gis fortrinn ved tildeling av statlige tilskudd. Slike tiltak kan skape større bevissthet omkring kjønn.
— Men det som gjør debatten så spesiell, er at det i musikkbransjen er stor motstand mot kvotering. På andre felt er det lettere å se for seg en kvotering der målet er 40 % kvinner. Når motstanden er stor, må man kanskje tenke annerledes.
…konkrete svar?
Det vil sikkert springa ei rekkje kjende argument og løysingsforslag ut av denne debatten. Har de nokon idé om korleis de kan få noko konkret ut av debatten i ettertid?
— Vi håper jo at dette kan være et forum der man kan legge strategier for hvordan man kan oppnå det man blir enige om. Vi ønsker å tenke konkret rundt virkemidler og strategier for videre arbeid. svarer Øistad,
Debatt onsdag 11. mars kl 18.30 på Mono. Gratis inngang.
Ladyfest finn stad 6.-15. mars. Fullstendig program her.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev