PLAKATMOCKUP

14,7 millioner utstyrskroner

Musikkutstyrsordningen deler ut penger før jul.

Kalender

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale ordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

I siste tildelingsrunde i 2011 har MUO fordelt 14,7 millioner til musikkbinger, øvingslokaler, arrangører og band.

10,2 millioner kroner er gitt til bygging av 40 nye øvingsrom og oppgradering av ytterligere 20.

Øvingsfellesskap for artister har blitt tildelt 807 000 kroner, og Hulen i Bergen, Norges eldste rockeklubb, har fått 850 000 kroner til nytt PA-anlegg.

Flere detaljer rundt tildelingen finnes på nettsiden til Musikkutstyrsordningen.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev