© rockcity.no

– For hele landet

Rock City i Namsos går inn i sitt første hele driftsår. Hva kan den nye nasjonale kompetanseinstitusjonen tilby?

Kalender

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Rock City ble åpnet formelt 11. november. Senteret er medlem av det i senere tid mye omdiskuterte MINK-nettverket, sammen med blant annet Midtnorsk jazzsenter og Moldejazz, der MINKs fremste kritiker, musiker og NTNU-lektor Erling Aksdal, er å finne i styresammenheng.

Man trenger ikke de de rytmiske kompetansenettverkene, mener Aksdal, fordi det ikke ligger noen kompetansemerverdi i nettverket utover den kompetansen som ligger i hver enkelt organisasjon. Ressursene burde heller sluses i retning av den reelle kompetansen som ligger hos musikerne, mener han.

Les Aksdals innlegg: [link id=67319 title=»Vrak VRAK, skyt MINK!«]

— For tidlig å konkludere
Svein Karlsen, daglig leder i Rock City, mener det ligger i politikkens natur å ønske at grupper organiserer seg, fordi politikerne ikke ønsker å strø pengene direkte til hver enkelt artist.

— Jeg legger til grunn at Aksdal sitter på sin taburett som musiker og som sikkert med rette tenker at pengene som er bevilget ikke har kommet han til gode. På en måte forstår jeg hva han tenker og forfekter, men samtidig er jeg fullstendig klar over at til Norsk kulturråd kommer det ni tusen søknader hvert år til forskjellig typer prosjekter. Aksdal kunne gjerne forfektet at MINK burde vært lagt ned, men det betyr at pengen vil være borte. Det er ingen automatikk i at pengene kommer tilbake gjennom andre kanaler, sier Svein Karlsen, daglig leder i Rock City.

Karlsen mener det det er for tidlig å konkludere med at MINK ikke har livets rett.

— Vi har akkurat startet. Det er en del prosjekter som har kommet i gang allerede. Noen frø er sådd og det tar tid før det spirer. Det synes jeg Aksdal bør få med seg.

Bygger stein på stein
Rock City ble åpnet formelt 11. november, og har til nå vært konsentrert om å komme i havn på åpningsdatoen. I senterets mandat heter det at Rock Cityr skal være «et ressurssenter for profesjonell musikk».

— Hvilken rolle spiller de regionale kompetansenettverkene for Rock City i forhold til det nasjonale ressursansvaret Rock City har?

— Vi har fortsatt noe igjen i forhold til å komme opp og stå. Bransjesenteret er ikke ferdigstilt og vi har ikke flyttet inn der, men vi ser i et lengre bilde at vi ønsker å ha et forhold til langt flere organisasjoner enn det som er synlig i MINK.

Les også: [link id=67172 title=»Må omprioritere«]

For å være en nasjonal organisasjon er det viktig å bygge stein på stein, sier Karlsen.

— Vi skal inngå avtaler med landsomfattende bransjeorganisasjoner, rytmiske nettverk, kompetansesentre og utdanningsinstitusjoner som jobber innenfor rock og pop. Det er en oppgave man ikke gjør på noen uker eller måneder. Vi er i dialog med bransjeorganisasjonene og har tydeliggjort hva vi jobber med, sier Karlsen.

Bistand til hele landet
Ambisjonen er at Rock City skal oppfattes som en «kompetent og robust organisasjon» som bryr seg om artist og bransje uavhengig hvor man holder til i landet, sier Karlsen.

— Vi jobber er nå oppe og står i Midt-Norge, og vil utvide horisonten med dialog og kontakt med andre regionale områder og de nasjonale bransjeorganisasjonene for å bygge et innhold som treffer.

— På hvilken måte tolker Rock City sitt nasjonale ansvar – skal Rock City ut til landet eller skal landet komme til Namsos?

— Det er viktig å ha minst to tanker i hodet samtidig. I forhold til kulturnæringsbygget er det viktig at bransjen søker seg til Namsos, men Rock City skal også være tilgjengelig for hele landet. Om et gitartalent i Halden etterspør bistand og kompetanse så skal Rock City bistå denne personen selv om han bor langt unna, sier Karlsen.

Bransjeuavhengig
Blant prosjektene Rock City vil eksportere til landet er «Rock City Crew»-konseptet der Rock City i samarbeid med NAV gir ungdommer mellom 18-25 mulighet for innblikk i bransjen gjennom crew-jobbing.

— Dette vil gjerne at skal prøves ut i Tromsø og Kristiansand som på Fagernes og i Namsos. Det trenger ikke ene og alene være rock- og poprelatert, men det kan være i forhold til Tromsø filmfestival, en countryfestival på Lesja, en opera i Kristiansund. Tematikken er nokså lik uavhengig av sjanger. Rock City ønsker absolutt å ha et tilbud som favner landet og ikke ene og alene Trøndelag.

Rock City fikk ikke de midlene de søkte om av Kulturdepartementet for 2012, og vil bruke «mellomsesongen» til å konsolidere driften i Namsos og planlegge i retning av økt tilskudd i 2013.

Kulturkomiteen om Rock City: [link id=67353 title=»– Må få blomstre«]

— Flertallskonstellasjonen i kulturkomiteen på Stortinget sier i behandlingen av budsjett for 2012 klart at Rock City nå har gått fra etablering til drift, og at det er viktig for det nasjonale bransjesenteret tilskuddet øker i årene som kommer.

— Hvordan er etterspørselen etter et nasjonalt kompetanse- og profesjonaliseringssenter som Rock City i norsk musikkbransje?

— Vi må nok være så ærlig å svare at ønskene og behovene er nokså varierende fra organisasjoner og sjangre, og at rock og pop, som det øvrige kulturlivet, framstår som relativt fragmentert.

Karlsen synes det er vanskelig å si hva som er viktigst for felleskapet.

— Med bakgrunn i det, er det viktig at Rock City er i nær dialog med bransjeorganisasjonen og toneangivende miljøer for å prøve å finne en retning. Men flere ønsker og påpeker behov i forhold til profesjonalisering, kompetanse og utdanning i retning av å drive business, og det å være en selvgående artist med sunn økonomi, sier Karlsen.

— Er Artistpsykologen en del av behovet til bransjen?

— Artistpsykologen mener vi passer godt inne i dette bildet. De har fått flere henvendelser, og det kan tyde på at behovet er tilstede. Det er for tidlig å trekke konklusjoner, men vil strekke det til høsten 2012 før vi konkluderer om vi skal kjøre tilbudet videre eller ikke.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev