Det er selvmotsigende og uryddig, skriver leder Yngve Slettholm i Kulturrådet i denne kommentaren til diskusjonen om Kulturrådsloven

Yngve Slettholm, © Ivar Kvaal/Norsk kulturråd

Stortinget gir med den ene hånden, og tar med den andre. De plusser på fem millioner i Kulturfondet til kor og musikkensembler i finansforliket. Kulturkomiteen tar så en halv million av dette over på en fast post på statsbudsjettet og gir det til Stella Polaris som tidligere har fått årlig tilskudd fra Kulturfondet.

Les også: Flere veier rundt Kulturrådsloven
 
Samtidig kritiserer flertallspartiene i kulturkomiteen helt korrekt  sine kolleger i finanskomiteen for å plassere KKKK festivalen, som naturlig hører inn under Kulturrådets festivalordning, på en fast budsjettpost.
 
Dette er selvmotsigende og uryddig, og det vil bli problematisk dersom stortingspolitikerne gjør dette til en etablert praksis i årene framover. Slike vedtak reverserer den opprydningsprosessen mellom politiske myndigheter og Kulturrådet som både den nåværende og foregående regjering har lagt opp til.

Yngve Slettholm er leder i Norsk Kulturråd

Publisert:

Del: