Kartlegging og plan for digitalisering av audiovisuell kulturarvmateriale skal legges fram for Kulturdepartementet til våren.

Kulturdepartementet har gitt Nasjonalbiblioteket i oppgave å kartlegge alt som finnes av audiovisuelt kulturhistorisk materiale i arkiv, museer, bibiliotek og private samlinger i Norge, og utforme en nasjonal plan for digitalisering og bevaring av dette.

– Dette er en oppgave vi har ønsket oss, og som vi brenner for. Først og fremst fordi vi ser et akutt behov for å sikre at denne delen av kulturarven ikke går tapt, men også fordi Nasjonalbiblioteket som digital institusjon har den kompetansen og kunnskapen som trengs for å kunne gjennomføre prosjektet. Det er viktig at denne kompetansen kan komme hele kultursektoren til gode, sier Aslak Sira Myhre i en pressemelding.

Aslak Sira Myhre Foto: Nasjonalbiblioteket/Ketil Born

Upubliserte filmer og musikkopptak, etnografisk dokumentasjon og annet kulturhistorisk materiale, er i dag lagret på alt fra gamle filmruller til minidisker, betamaxkassetter og CD-er. Nasjonalbiblioteket har bygd opp kompetanse på restaurering, bevaring og digitalisering av lyd og levende bilder fra disse og en rekke andre formater.

– Digitalisering vil sikre at dette unike materialet bevares og at det blir mere tilgjengelig både for forskere og alle oss andre. Jeg har derfor gitt Nasjonalbiblioteket i oppgave å kartlegge materialet og å lage et utkast til en nasjonal plan for digitalisering av det. Dette vil gi oss et godt grunnlag for å avgjøre hvilke grep vi må ta fremover, sier Trine Skei Grande i meldingen.

Kartleggingen og utkast til plan for digitalisering av audiovisuell kulturarvmateriale skal legges fram for Kulturdepartementet i løpet av våren 2019.

Publisert:

Del: