Bevaring av audiovisuell kulturarv er viktig – uansett format

Den største utfordringen ved bevaring av digitale filer vil heller være av juridisk og økonomisk art enn utdaterte holdninger i sektoren, skriver Nasjonalbiblioteket i svar til Synnøve Engevik.

Nasjonalbiblioteket skal sikre audiovisuell kulturarv

Kartlegging og plan for digitalisering av audiovisuell kulturarvmateriale skal legges fram for Kulturdepartementet til våren.