MFO frykter den kirkemusikalske aktiviteten vil tape.

Krikemusiker, © Katinka Hustad

Kulturrådet har foreslått å legge ned støtteordningen for kirkemusikk, skriver Vårt Land (abo.). Ordningen som ble opprettet i 2005 har fordelt omtrent ti millioner kroner øremerket kirkemusikalsk aktivitet. Det er denne øremerkingen som nå kan falle bort.

Dette får Musikernes fellesorganisasjon (MFO) til å reagere. De ble ifølge Vårt Land informert om forslaget om nedleggelse av ordningen på et møte sist uke.

– Jeg er redd den kirkemusikalske aktiviteten vil tape, når midlene flyttes over i den store potten av arrangementsstøtte til alle grener av musikken, sier Anders Hovind, nestleder i MFO til Vårt Land.

Anders Hovind, nestleder i Musikernes fellesorganisasjon Foto: Asamaria.com/MFO, © Asamaria.com/MFO

Han trekker også frem at ordningen i sin nåværende form blant annet åpnet for et utstrakt samarbeid mellom lokale amatørkor og profesjonelle krefter. Fremover vil det kun gis tildelinger til sistnevnte.

– Når pengene skal forvaltes i den store potten for arrangementsstøtte, er jeg redd for at ­kirkemusikken vil tape. Det begynte med at det egne fag-­utvalget som vurderte søknader om kirkemusikk ble nedlagt, og overført til Utvalget for arrangementsstøtte. Det var tydeligvis et ledd i utfasingen av hele ordningen. De signalene vi fikk nå tyder på at nedleggelsen vil bli vedtatt på neste møte i slutten av september, sier Hovind til Vårt Land.

Seksjonsleder for musikk i Kulturrådet, Agnes ­Kroepelien, bekrefter overfor Vårt Land at utvalg og råd skal behandle en mulig omlegging av kirkemusikkordning. Kulturrådet vil imidlertid ikke kommentere saken utover en forskringing om at rådet vil gå i dialog med kirkemusikkmiljøene, sentrale organisasjoner og andre berørte parter om omleggingen, og kommunisere nye søkemuligheter i god tid før eventuelle endringer iverksettes.

Publisert:

Del: