Direktør Petter Snare og styreleder Marte Mjøs Persen i kunstmuseene og komponisthjemmene i Bergen, KODE (Foto: Dag Fosse/KODE)

KODE i krise

KODE er kunstmuseene og komponisthjemmene i Bergen. Nå ligger stiftelsen an til å miste opp mot 30 millioner kroner i publikumsinntekter som følge av virussituasjonen og det store fallet i besøk fra utenlandske turister i Norge i sommer. Allerede i juni kan kassen være tom, meldte direktør og styreleder under en pressekonferanse i ettermiddag.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Det var direktør for KODE, Petter Snare, og styreleder og ordfører i Bergen, Marte Mjøs Persen, som ledet pressekonferansen på gårdsplassen på Troldhaugen klokken 13.00 i dag.

Edvard Griegs hjem er en av de mest besøkte turistattraksjonene i Bergen, og ville vanligvis yre av turister og besøkende på en dag som denne, kommenterte Mjøs Persen.

Situasjonen er ekstremt alvorlig. Vi har brorparten av våre publikumsinntekter fra utenlandske turister i sommermånedene. Nå faller disse bort, og vi har ingen midler å tære på. Om regjeringen ikke kommer på banen vil KODE være konkurs innen året er omme, sa direktør for KODE, Petter Snare.

Prognosene viser at KODE vil få betalingsvansker allerede i juni, og være konkurs senest i oktober, opplyser KODE. Det innebærer at museet ikke vil være i stand til å betale regningene sine etterhvert som de forfaller, og at det heller ikke er friske penger i sikte.

– Det er viktig for oss å si i fra om dette, sa Snare under pressekonferansen, – og vi må bare konkludere med at de krisepakkene som regjeringen så langt har kommet med, overhodet ikke treffer museumssektoren. 

– Vi blir egentlig straffet for at vi har vært flinkest i klassen, sier Snare. – Vi har klart å øke våre egeninntekter kraftig de siste årene, og de faller nå bort. Andre museer som baserer seg på en høyere andel offentlig støtte er ikke påvirket på samme måte. Det gjelder også Nasjonalmuseet som er stengt i forbindelse med renovering. KODE er i en unik situasjon, sier Snare.

Skjevfordeling og svakt utgangspunkt
KODEs økonomiske situasjon var i utgangspunktet krevende med svake resultater de siste årene, og i fjor ble resultatet en drøy million i underskudd. KODE står derfor uten midler å tære på gjennom krisen.

– Vi har flere ganger påpekt den skjevfordelingen som finner sted mellom Oslo og Bergen når det gjelder den statlige finansieringen av museene. Nasjonalmuseet i Oslo får 790 millioner i statlig støtte, KODE får 30 millioner. Da sier det seg selv at vi ikke er rustet for å takle sjokk som dette på egenhånd, sier Snare.

Nasjonalarv i fare
KODE er landets nest største kunstmuseum og drifter i tillegg drifter komponisthjemmene Troldhaugen, Lysøen, og Siljustøl som var hjemmene til henholdsvis Edvard Grieg, Ole Bull, og Harald Sæverud. KODE har vært i møter med Kulturdepartementet om saken, men det er foreløpig ikke avgjort om det blir satt inn tiltak som kan redde KODE.

Vi trenger hjelp, ellers går vi konkurs. Så enkelt er det. Vi forvalter nasjonalarven vår i form av Munch sine bilder og Grieg sin musikk. Det vil være en tragedie for Bergen og Norge om denne arven ikke kan formidles til publikum på en god måte også i fremtiden, sier styreleder Marte Mjøs Persen.

OM KODE:
KODE er organisert som en stiftelse, og består av fire kunstmuseer og tre komponisthjem. KODE hadde 303.112 besøkende i 2019, og har 71 medarbeidere, i tillegg til sesongansatte. KODE har 17 kulturhistoriske bygninger, forvalter om lag 50.000 gjenstander og kunstverk, holder omvisninger på 17 språk, og arrangerte 463 konserter i 2019. Nettside

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.