Riktig å fryse utbetalinger til russiske kunstnere?

– Økonomiske sanksjoner mot et land rammer dessverre enkeltpersoner. Tono sanksjonerer. Amnesty anbefaler nøye vurderinger i forkant.

Hele Creo-ledelsen gjenvalgt

Fire nye år for Christine Thomassen, Anders Hovind og Hans Ole Rian. Nytt forbundsstyre valgt torsdag.

Kutt i kompensasjon for privatkopiering?

Flere musikkorganisasjoner frykter at endringer i åndsverkloven ikke kompenseres over statsbudsjettet.

Kulturrådet legger ned støtteordning for kirkemusikk

Mener endringen vil åpne for støtte fra flere andre støtteordninger.

Forslag om å legge ned støtteordningen for kirkemusikk møter motstand

MFO frykter den kirkemusikalske aktiviteten vil tape.