24,5 millioner kroner mangler på årets budsjett.

Sjøforsvarets Musikkorps (Tidligere Forsvarets musikkorps vestlandet) holder til i Bergen Foto: Forsvaret

Forsvarets Musikk ble i november 2016 skånet for kutt, etter at to av fem korps ble foreslått nedlagt i langtidsplanen for forsvaret. I forliket, som gav videreføring av alle korpsene, ble 40 prosent av finansieringen for fire av de fem korpsene overført til Kulturdepartementet fra 2018.

Korpsene fikk for 2017 bevilgninger på omtrent 150 millioner kroner. Da statsbudsjettet ble lagt frem i fjor høst, var det uklart hva de faktiske bevillingene til korpsene i år ville bli.

Klassekampen melder mandag at en konsekvensanalyse korpsene har gjennomført viser at budsjettunderskudd på 24,5 millioner kroner. Etter planen skal også 12 årsverk kuttes.

Tillitsvalgt i Norges Offisersforbund, Ola Ellefsen sier til Klassekampen at det per i dag ikke har råd til å hente inn vikarer, og konserter har blitt avlyst på grunn av sykdom.

– Hvis vi må kutte enda mer, blir situasjonen på grensen til det absurde. Vi kan jo ikke bare spille fortere for å holde tritt med alle effektiviseringskravene, sier Ellefsen til avisen.

Leder Hans Ole Rian Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) frykter at kuttene kan føre til at korpsene ikke lenger kan leie inn solister og dirigenter.

– Hvis disse kuttene blir gjennomført, vil ikke korpsene lenger ha mulighet til å arrangere konserter på samme nivå som i dag, sier Rian til Klassekampen.

Forsvardepartement mener det er opp til forsvarssjefen å sette bevilgninger for korpsene. Rian mener departementet tar feil, og viser til Stortingsvedtaket om videreføring av korpsene.

Publisert:

Del: