Fagutdanninga for lyd, lys, bilde og sceneteknikere ble lansert i april 2021. Fra venstre Hans Ole Rian i Creo, Kirsti Andresen, rektor ved Fagskolen i Oslo og Rhiannon Edwards, leder av Virke Kultur og opplevelse. (Foto: Linda Karoline Ringstad/Creo)

Sceneteknikkskole kan ikke åpne i år: – Vi er svært bekymret for forsinkelsen

Ingen nye teknikerstudenter inn porten i år, tross midler som skulle få fortgang på bemanning etter pandemien. Kunnskapsdepartementet sier de undersøker saken.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

En planlagt fagskole for tekniske sceneyrker skulle starte opp til høsten med pandemi-bevilgninger. Pengene kom for å demme opp skadevirkningene på både sysselsetting og aktiviteten i kulturlivet.

Skolen blir forsinket som følge av manglende godkjenning fra Nokut, et organ for høyere utdanning, som ligger under statsråd Ola Borten Moe (Sp) sin del av kunnskapsdepartementet.

Der er Oddmund Løkensgard Hoel statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren:
– Det er viktig å bidra til å dekke kompetansebehov i arbeidslivet framover.
Han og statsråden fikk tydelig adresse fra kollegaene i Kultur- og likestillingsdepartementet som sier de stiller seg helhjertet bak den planlagte fagskolen for tekniske sceneyrker.
– Vi får flere henvendelser med bekymringer om saksbehandlingstiden i Nokut. Vi har stor forståelse for at dette kan skape problemer, og vi er nå i gang med å undersøke saken for å se hva som kan gjøres.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel i Kunnskapsdepartementet. (Foto: Ilja C. hendel)

Rektor ved Fagskolen Oslo, som skulle starta utdanninga til høsten, Kristin Andresen, sier skolen ikke kommer til å starte opp:
– Vi tilbyr kun studier som er godkjente. Vi får heller ikke driftsmidler fra våre eiere når studiet ikke er godkjent.
– Hvor mye går «tapt» i meninga om den først kan starte opp neste år?
– 
Vi er bekymret for en bransje som nå ønsker å bidra til å legge til rette for kompetanseheving og formalisering av realkompetansen som bransjen baseres på i dag. Norge har i dag ingen utdanningstilbud for arrangementsteknikere på konserter og events. Kompetansenivået og kravene til kunnskap er stort, og det er betydelig interesse for en fagutdanning blant de som allerede har et arbeidsforhold eller er frilansere i bransjen. I tillegg er det et stort rekrutteringsbehov, når industrien endelig vender tilbake til ordinær drift etter Covid-19 nedstengningen, svarer Andresen.

Her beskriver hun det samme som en rapport beskrev forrige uke, som vitner om avlyste arrangement, dårlig og ensidig rekruttering og dårligere sikkerhet som følger av teknikerflukten i to nedstengte år.

– Vi er svært bekymret for forsinkelsen. Målet var å etablere en utdanning for å hindre flukt fra en bransje som var svært berørt av pandemien. Fagskolen er kjent for raskt å kunne tilby utdanning arbeidslivet etterspør, men vi blir her hindret av forsinkelser hos Nokut. Vi har også ansatt folk for å sikre faglig personale, har skrevet ferdig studieplan og ønsker bare å komme i gang. Vi opplever situasjonen svært krevende ved så stor usikker het rundt akkreditering av studiet. Dessuten har vi stor etterspørsel fra potensielle studenter og virksomheter som vil ta utdeanningen.

Les også: En varslet teknikerflukt

Flaskehalsen i Nokut har vært tatt opp flere steder, blant annet i et åpent brev fra Creo, Virke, med flere. Disse to organisasjonene er også med i forberedelsen av fagskolen for teknikk.

Kunnskapsdepartementet skriver videre til Ballade.no at de forstår frustrasjonen:
– Vi har startet en prosess for å se på akkrediteringssystemet, om det bør gjøres endringer for å redusere kø og behandlingstid for søknader om akkreditering av nye studietilbud. Dette skjer i dialog med Nokut, beskriver statssekretær Hoel.

Dette er imidlertid for seint for årets kull:
– Vi kan ikke ta imot studenter til høsten, sier rektor Andresen.

Anette Trettebergstuens statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann var invitert av kulturlivet for å diskutere teknikermangel forrige uke – og pekte på en fagskole som ble finansiert etter at forrige regjering satte i gang ekstramidler til å demme opp for pandemiens skadevirkninger i arbeidslivet:
– Bransjen selv har jobba intensivt med å utvikle fagskole for sceneteknikere. Det stiller vi oss helhjertet bak. Fagskolen for sceneteknikere er et forslag vi i departementet stiller oss bak, sjøl om Nokut sliter med lang behandlingstid. Men kunnskapsministeren vet meget godt hva vi i kulturdepartementet mener om saken. Statssekretæren i Kultur- og likestillingsdepartementet Odin Adelsten Aunan Bohmann,refererte til ministeren for forskning og høyere utdanning, Ola Borten Moe (Sp) da han svarte på utfordringene knytta til teknikermangelen som kulturbransjen møter før sommeren. Bohmann var invitert av kulturlivet for å snakke om frafall og andre følger av nedstengt kulturliv. Forrige uke kom nemlig tallene fra Telemarksforsking som bekreftet bemanningskrisen i disse yrkene. Over halvparten av arrangørene regner med å avlyse eller legge om arrangement på grunn av teknikermangelen.

Tilsynsdirektør i Nokut, Øystein Lund har tidligere sagt at:
– Det er ressursmangel som gjør at vi ikke har mulighet til å behandle alle søknadene som kom inn til søknadsfristen i februar. Vi har stor forståelse for de utfordringene som en forsinket søknadsbehandling vil skape, sa Lund (Kontekst).

 

 

 

 

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.