– Nokut sliter med lang behandlingstid. Men kunnskapsdepartementet vet meget godt hva vi i kulturdepartementet mener om saken. (Foto: Andreas Feen Sørensen / NKA)

Kulturdepartementet: – Stiller oss helhjertet bak sceneteknisk fagskole

Odin Adelsten Aunan Bohmann mener det jobbes for å løse saksbehandlinga som har utsatt fagskolen det er stort behov for.

Kalender

Ensemble KammerKlang med Elin Gripstrand i Nøtterøy kirke

14/04/2024 Kl. 18

Vestfold og Telemark

Ragatid: Shantala Subramanyam Trio

14/04/2024 Kl. 16:30

Oslo

La Bohème

17/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Anette Trettebergstuens (Ap) statssekretær var invitert av kulturlivet for å diskutere teknikermangel.

– Virkemidlene [for å løse bemanningskrisen] ligger i et arsenal av departementer. Men bransjen selv har jobba intensivt med å utvikle fagskole for sceneteknikere. Det stiller vi oss helhjertet bak. Fagskolen for sceneteknikere er et forslag vi i departementet stiller oss bak, sjøl om Nokut sliter med lang behandlingstid. Men kunnskapsministeren vet meget godt hva vi i kulturdepartementet mener om saken. Statssekretæren i Kultur- og likestillingsdepartementet Odin Adelsten Aunan Bohmann, refererte til ministeren for forskning og høyere utdanning, Ola Borten Moe (Sp) da han svarte på utfordringene knytta til teknikermangelen som kulturbransjen møter før sommeren. Bohmann var invitert av Kulturrom og andre organisasjoner da de la fram tall om frafall og andre følger av to års nedstengt kulturliv.

Statssekretæren trakk fram at over halvparten av teknikerne sjøl mener det bør rekrutteres folk med mer forskjellig bakgrunn til yrkene lydtekniker, lystekniker, rigg og AV-tekniker. Rekruttering er en av grunnene til at fagskolen er planlagt. Nokut er det uavhengige akkrediteringsorganet for at nye utdanninger godkjennes som fagskoler.

Et felles initiativ fra Creo, Virke og Fagskolen i Oslo satte i 2020 i gang arbeidet for en utdanning for teknikere i sceneteknisk bransje. I dag finnes det linjer på enkelte private høyskoler, som ved Høyskolen Kristiania, som har «tatt over» gamle NISS.
– Ved at partene i arbeidslivet har en så sterk rolle i utvikling og oppfølging av utdanningen, er vi sikret at kompetansen blir relevant og tilpasset de reelle behovene i arbeidsmarkedet, sa Kirsti Andresen, rektor ved Fagskolen i Oslo, til Ballade for et år siden.

Bildet er fra lanseringen av planene for fagutdanningen for lyd, lys, bilde og sceneteknikere i april 2021. Fra venstre Hans Ole Rian i Creo, Kirsti Andresen, rektor ved Fagskolen i Oslo og Rhiannon Edwards, leder av Virke Kultur og opplevelse. (Foto: Linda Karoline Ringstad/Creo)

Fagskolen i Oslo har mottatt 1 253 000 kroner i støtte fra en pott på 54,5 millioner til nye fagskoletilbud – til å utvikle fagutdanninga for lyd, lys, bilde og sceneteknikere. I mars ble det kjent at skolen var forsinka, etter at initiativtakerne håpet den kunne bli godkjent tidsnok til studiestart til høsten i år.

Creo krevde da at kunnskapsministeren skulle gripe inn etter at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) utsatte studiestarten.

– Dette er kritisk for kulturlivet som allerede sliter med stor kompetanseflukt og lav rekruttering til de scenetekniske yrkene, sa Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo. Hele vårsesongen har interesse- og fagorganisasjoner i kulturfeltet varslet avlyste konserter og arrangementer grunnet bemanningstrøbbel. Forrige uke kom tallene fra Telemarksforsking som bekreftet bemanningskrisen i disse yrkene. Over halvparten av arrangørene regner med å avlyse eller legge om arrangement på grunn av teknikermangelen.

Tilsynsdirektør i Nokut, Øystein Lund svarte da at:
– Det er ressursmangel som gjør at vi ikke har mulighet til å behandle alle søknadene som kom inn til søknadsfristen i februar. Vi har stor forståelse for de utfordringene som en forsinket søknadsbehandling vil skape, sa Lund (Kontekst).

Forkjemperne for fortgang har skrevet et brev til utdanningsmyndighetene, der de blant annet framholder at:
Dagens regjering har videreført en omfattende satsning på høyere yrkesfaglig utdanning, inkludert ambisjoner i Hurdalsplattformen om å øke med 1000 studieplasser per år over de neste fem årene. Samlet har dette gitt trygghet i fagskolesektoren til å gjøre nødvendige investeringer i organisasjon, ansatte og utvikling av nye utdanningstilbud. Som en konsekvens har antall søknader om akkreditering av nye tilbud økt kraftig i løpet av de siste årene (…) kun 25 søknader blir behandlet og 48 utsettes i til høsten ifølge NOKUT. Det betyr igjen at alle de forventede søknadene til søknadsfristen til høsten står i fare for å bli utsatt til 2023. Dette er for dårlig Nokut, men vi setter vår lit til Kunnskapsdepartementet og Tonje Brenna.

Den planlagte fagskoleutdanningen vil være viktig for den langsiktige utviklingen i bransjen, og ikke minst for å motivere teknikere til å bli i bransjen, mener Rian i Creo. Brevet har de sendt sammen med NHO, LO, ONF, RFF, FFF.

– Det er intens dialog mellom Nokut og Kunnskapsdepartementet for å løse saken, sa statssekretær Bohmann forrige uke.

 

 

Red. anm.: I en tidlig versjon av denne saken var Tonje Brenna (Ap) nevnt som kunnskapsminister med ansvar for fagskolen, rett statsråd er forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

 

 

 

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.