Vil ha mere opphavspenger utbetalt – ber om møte med kulturministeren

Disse folkemusikerne har sendt bekymringsbrev på vegne av kulturarven til Lubna Jaffery.

Fem nominerte til Arne Bendiksens talentpris 2023

En takknemlig oppgave å lytte seg gjennom kandidatenes kataloger, sier Bendiksenpris-juryen, som offentliggjør vinneren 14. november.

Alltid «rekordstort» budsjett: – Men jeg er opptatt av å øke

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery vil øke kulturbudsjettet og komme på et nivå som gir handlingsrom.

Oxford Research’ flaue rapport om Den kulturelle skulesekken og Kulturtanken

– Eg er skuffa. Kanskje først og fremst fordi eg opplev at dette hadde vore enkelt å gjere skikkeleg, skriv komponist, utøvar og pedagog Hans Martin Austestad om evalueringa av DKS og Kulturtanken.

Mandatet for gjennomgang av musikkfeltet er klart

Skal blant annet vurdere forholdet mellom statlig, regional og lokal finansiering, kartlegge musikknæringene i Norge og se på publikums konsum av musikk.

– Ikke aktuelt å kutte i Kulturtanken

Ny rapport om Den kulturelle skolesekken (DKS) og Kulturtanken sier at alle vil ha DKS-ordningen, og at den nasjonale etaten for ordningen er relevant og nødvendig. Men det er elevene som er mest kritiske.

Senterpartiet: – Direktorater har en tendens til å vokse seg for store

Kulturdirektoratet er her. Det som er knytta til Norsk kulturfond skal fortsette med det gamle navnet Kulturrådet – mens direktoratoppgavene blir tydeligere. Åslaug Sem-Jacobsen er skeptisk.

Etterspurt gjennomgang av musikkfeltet starter nå

– Vi trenger oppdatert kunnskap for å se om virkemidler og tiltak er godt nok tilpasset dagens muligheter og utfordringer, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Kulturrom styrkes med fire millioner kroner til kulturlokaler

Da Norsk Tipping delte ut restmidler fra overskudd til kulturformål gikk fire millioner til tilskuddsordningen Kulturrom. – Barn og unge skal ha lokalene og utstyret de trenger for å drive med kultur, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Et avventende kulturfelt for 2023-budsjettet

Hvilke kulturpolitiske mål blir satt på vent? Se ministeren legge fram sitt kulturbudsjett i en presset tid her kl 13:30.