– Et nødvendig løft for tidsskrifter og kritikk

– Vi foreslår en økning i støtten til tidsskrift og kritikk med 35 millioner kroner, og ti nye arbeidsstipend for kritikere, sier Nana Rise-Lynum, leder i Norsk tidsskriftforening. Sammen med Norsk kritikerlag og Tekstallianse legger de frem fem forslag til styrking av tidsskriftene og kunstkritikk.

Therese Bjørneboe overrakt Kulturrådets ærespris for 2019

Tidsskriftredaktør Therese Bjørneboe fikk onsdag kveld overrakt Kulturrådets ærespris for 2019. – Jeg håper tidsskriftet kan leses som idéhistorie, samtidig som det dokumenterer noen av de viktigste utviklingstrekkene i norsk teater de siste 21 årene, sier hun.

Fem millioner mer til tidsskrifter og kritikk

Rådet prioriterer den nye tidsskriftordningen.

Opprop: Sviket mot tidsskriftene

Kulturrådet anerkjenner hva det krever å opprettholde en kritisk offentlighet. Kulturdepartementet ser en annen vei.