Sandra Kolstad i Frankfurt (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

Kvinnene deler på rettigheter, mennene bygger studio

Noen artister velger å produsere sjøl for å beholde fullt eierskap til egen musikk. I en ny undersøkelse om opphavsrett velger flertallet av artistene kjønnstradisjonelt.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Forsker Yngvar Kjus undersøker norske artisters forhold til opphavsrett og kontroll over egenskapt musikk (som omtalt her på Ballade.no ). Underveis i arbeidet så han forskjeller mellom artistene blant de 18 han intervjuet:

«Interessant nok, var flesteparten av artistene som hadde utviklet deres egne studiofasiliteter mannilge. Selvom noen få var kvinnelige, reiser det spørsmål om hvordan kjønn slår ut på ikke bare tilegnelsen av ny teknologi men også den enkeltes eierskap til egne verk. For eksempel kjan det være slik at kjønnsrelaterte ressurser utover teknologi også påvirker skaperprosessene og allokasjon av rettigheter,» skriver Kjus. Før han påpeker at dette strengt tatt er utenfor akkurat denne forskningsartikkelens oppdrag.
Les mer om kjernefunnene, som følger utfordringene til artistene i inntjening og karriere – i forhold til opphavsrett her.

Sandra Kolstad (avbildet) er en av de 18 norske artistene i undersøkelsen. Hun er en kvinnelig artist som har valgt å produsere mye av musikken sin sjøl, og dermed kan sies å velge noe mindre tradisjonelt enn resten av forskerens utvalg. Thom Hell, Jarle Bernhoft, Silja Sol mfl er blant de andre som er intervjuet – og anonymisert i artikkelen (som du finner her: tidsskriftet Popular music and society).

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev