Sandra Kolstad i Frankfurt (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

Kvinnene deler på rettigheter, mennene bygger studio

Noen artister velger å produsere sjøl for å beholde fullt eierskap til egen musikk. I en ny undersøkelse om opphavsrett velger flertallet av artistene kjønnstradisjonelt.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Forsker Yngvar Kjus undersøker norske artisters forhold til opphavsrett og kontroll over egenskapt musikk (som omtalt her på Ballade.no ). Underveis i arbeidet så han forskjeller mellom artistene blant de 18 han intervjuet:

«Interessant nok, var flesteparten av artistene som hadde utviklet deres egne studiofasiliteter mannilge. Selvom noen få var kvinnelige, reiser det spørsmål om hvordan kjønn slår ut på ikke bare tilegnelsen av ny teknologi men også den enkeltes eierskap til egne verk. For eksempel kjan det være slik at kjønnsrelaterte ressurser utover teknologi også påvirker skaperprosessene og allokasjon av rettigheter,» skriver Kjus. Før han påpeker at dette strengt tatt er utenfor akkurat denne forskningsartikkelens oppdrag.
Les mer om kjernefunnene, som følger utfordringene til artistene i inntjening og karriere – i forhold til opphavsrett her.

Sandra Kolstad (avbildet) er en av de 18 norske artistene i undersøkelsen. Hun er en kvinnelig artist som har valgt å produsere mye av musikken sin sjøl, og dermed kan sies å velge noe mindre tradisjonelt enn resten av forskerens utvalg. Thom Hell, Jarle Bernhoft, Silja Sol mfl er blant de andre som er intervjuet – og anonymisert i artikkelen (som du finner her: tidsskriftet Popular music and society).

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.