Stein Andreassen (NRF)

– Kulturkommitéen holder ikke trykket!

– Ved at regjeringskameratene sammen med FrP IKKE støttet forslaget om å vurdere kriteriene for festivalstøtteordningen, kan Norsk kulturråd, med backing fra Kulturdepartementet, forsette sin etter vår oppfatning, skjeve fordeling basert på utdaterte kriterier som gir lite kultur for hver krone. Beklagelig, mener daglig leder i Norsk Rockforbund, Stein Andreassen.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Stein Andreassen, daglig leder, Norsk Rockforbund:

I dag ble den avgitte budsjettinnstillingen fra Stortinget kulturkomitè lagt fram.

Norsk Rockforbund beklager at vi ikke nådde frem med budskapet om behovet for økninger i festival-støtteordningen, et initiativ som var støttet av AP, SV og SP.

NRF finner det prisverdig at komiteens representanter fra AP, SV og SP stiller spørsmål ved Norsk kulturråds håndtering av støtten til musikkfestivalene. Ved at regjeringskameratene sammen med FrP IKKE støttet forslaget om å vurdere kriteriene for ordningen, kan Norsk kulturråd, med backing fra Kulturdepartementet, forsette sin etter vår oppfatning, skjeve fordeling basert på utdaterte kriterier som gir lite kultur for hver krone.

NRF synes også det er leit at flertallet i komitèen ikke velger å høre på Norsk musikkråds medlemsorganisasjoner som ikke ønsker at driftstilskuddet deres skal forvaltes av Norsk kulturråd. Musikkrådet representerer 30 landsomfattende organisasjoner, og dette er en reell svekkelse av innflytelsen til det frivillige musikklivet. Spesielt AP har en utfordring i å forklare akkurat dette vedtaket.

— Hele den pågående makt-konsentreringen i Norsk kulturråd er en trussel for alt annet enn kunst-musikalske sjangre, og noen bør snart tenke seg grundig om på dette. Kulturkomitèens holdninger er ikke djerve og krevende nok, og dette er ikke en positiv utvikling», uttaler styreleder Kjartan Berge på vegne av de 190 norske konsertarrangørene organisert i NRF.

NRF avventer forøvrig den kommende kulturmeldingen til våren, hvor høstens innspill fra bl.a. Pop-utredningen skal konkluderes.

Stein Andreassen

Hele innstilingen kan leses ved å trykke på denne lenken.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev