Norsk Rockforbund-logo

– Nødvendig pop- og rockutredning

Norsk Rockforbund var svært raskt ute med sin kommentar til rock- og poputredningen som Norsk kulturråd la frem i går. «Dette kan bli et viktig bidrag til at pop og rock skal kunne få oppgradert sin kulturelle status», skriver NRF-leder Stein Andreassen blant annet, samtidig som han anbefaler alle interesserte å skaffe seg rapporten.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Av Stein Andreasen, Norsk Rockforbund

I dag la Norsk kulturråd frem sin utredning «Populærmusikken i kulturpolitikken». Den kan vise seg å bli et vektig bidrag for at pop og rock skal kunne få oppgradert sin kulturelle status, og at feltets karakteristika kan bli møtt med en langt større forståelse. Den virile villsauen er i ferd med å bli klippet!

Utredningen som ble fremlagt i dag er på over 400 sider. Vi har selvsagt ikke rukket å lese den enda, og må derfor konsentrere oss om den overordnede gleden over å bli tildelt litt akademisk interesse. Slik er dokumentet en milepæl, og veldig i tråd med NRF lenge har påpekt et behov for!

Innholdet ble kort presentert på pressekonferanse i dag, og viser seg å innholde en del positive ”observasjoner” for området. Med andre ord kraftig (dog ikke ny) argumentasjon som kan brukes videre, bl.a:

* rock- og poputøvere har mye lavere inntektsgrunnlag enn hva folk tror
* utdanningen på musikkområdet underprioriterer rock- og pop (dette gjelder helt fra kulturskolenivå til universitet)
* rock og pop fortjener kulturell anerkjennelse, og er mye mer enn sosial – eller næringspolitikk
* den nåværende mediesituasjonen er en hemsko for nye norske artister (formatering/høy terskel for tv-kamapanjer)

Kommentarene på vårt område, det som angår konsertarrangørene, skal jeg ikke gå inn på her og nå. Vi må benytte anledningen til å se nøye på disse tingene før vi sender en velfundert høringsuttalelse på dette. Høringsfristen er satt til 15. oktober. Utredningen, sammen med høringene, skal deretter danne grunnlaget for den kommende Kulturmeldingen i 2003.

At det kommer en slik bred «pakke» med gjennomgående positive konklusjoner, kan føre til at det blir mye lobbisme fremover. Vi får håpe at de forskjellige lobbierende interesseorganisasjonene klarer å ha en konstruktiv, ryddig og avklart prosess fremover. Vi understreker at det er langt fra utredning til resultater, men at dette tross alt er et nødvendig steg på veien.

Professor Jostein Gripsrud har ledet arbeidet med utredningen. Selve dokumentet må dere henvende dere til Norsk kulturråd for å få tak i.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.