Kjartan Berge

Blankt avslag til Norsk Rockforbund

Konflikten mellom Norsk Rockforbund og Kulturrådet er på ingen måte over. 8. august i år ba NRF om justeringer av to av utvalgene i Norsk Kulturråd, ut i fra et ønske om å få inn en ekstra kandidat som kan sette rockefestivaler inn i et markedsmessig perspektiv. Dette skal Norsk Kulturråd ha avslått. -Vi er skuffet over at de ikke vil prøve å komme frem til positive løsninger for alle, i samarbeid med oss, sier Kjartan Berge hos NRF.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

— Vedrørende festivalstøtteordningen, som gir rundt 20 millioner i støtte til musikkfestivaler, foreslo vi at den manglende markedsmessige kompetanse i utvalget skulle innarbeides ved at utvalget ble utvidet med en kandidat, sier Norsk Rockforbund overfor Ballade. – Kulturrådet fastslår i sitt svar 27. august at næringspolitiske perspektiver ikke vektlegges i sammensetning av utvalg. Ikke vil de utvide utvalget, og ikke kommer de med signaler om at dette kan være relevant å se nærmere på.

Dette betyr at rock- og bluesfestivalene fortsatt ikke vil bli vurdert utifra den virkeligheten de befinner seg i, mener Stein Andreasen, daglig leder i NRF. – Når attpåtil Kulturrådet – fra de innledende møter om rock- og poputredningen, som de selv legger fram snart – også på akademisk vis er gjort kjent med at disse perspektivene er høyst relevante for våre sjangerområder, blir slike avvisninger stående i et underlig lys.

Kjartan Berge, styreleder i NRF, sier at «NRFs synspunkter om manglende kompetanse i utvalget har blitt ytterligere forsterket med dette svaret».

— Når det gjelder TTF-ordningen, som forvalter rundt 4 millioner i året til turneer og lokale arrangører, foreslo NRF at utvalget skulle gjeninnta sin tidligere rene «rock»-profil, for dermed å sikre at denne vellykkedeordningen videreføres, melder Andreasen. – Også her får vi avslag, og rådets argumentasjon holder syltynn kvalitet. Vi velger likevel å si at vi ikke har innvandrerfiendtlige motiver (det må faktisk sies til kulturrådet!), og at vi har tro på utvalget kan arbeide selvstendig. NRF synes ikke det er urimelig å påpeke at f.eks. hip-hop / elektronisk kompetanse er mer relevant enn verdensmusikk og samtidsmusikk for denne ordningen.

Vi lar Kjetil Berge få det siste ordet i denne omgang. – Jeg har selv erfaring med å arbeide i dette utvalget, og da var det en felles forståelse om at man også måtte ha næring og marked som perspektiv i saksbehandlingen. Kulturrådet er i ferd med å ta seg uakseptable friheter i forhold til intensjonen med ordningen, synes jeg.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev