Tom H. Brekke, CCAP

Hva skjer i Stavanger?

INTERVJU: Festivalen Pulpit er etter alt å dømme ferdig, og på bakgrunn av de nye skjenkeregler som er på trappene i Stavanger er det innført bookingstopp på klubbene Checkpoint Charlie og Cementen. – Dette er en skikkelig skvis for oss. I beste fall må redusere antall konserter ganske betraktelig, og det har vi fortalt ganske klart til byens politikere, sier Tom H. Brekke på Checkpoint Charlie i Stavanger.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Carl Kristian Johansen

I skrivende stund sitter skjenkeutvalget i Stavanger kommune sammen for å vurdere nye skjenkeregler i Stavanger. Hvis disse blir vedtatt kommer det til å bety så store endringer i premissene for å drive konsertvirksomhet i byen at flere av aktørene spår en nedgang i konsertaktiviteten.

I dag tillater skjenkebevillingene åpningstid fra 11.00 til 03.00, og servering av øl og vin. De nye forslagene skisserer en todelt løsning: En nattklubb-bevilling der man kan åpne tidligst 22.00 og skjenke til 03.00 med aldersgrense på 21 år, eller åpne 11.00 som tidligere, men stopp kl. 01.30.

Klubbene Checkpoint Charlie og Cementen, har innført bookingstopp fra 1. juni.

— Slik det er i dag, med åpningstider fra 11.00 til 03.00, har vi en mulighet til å ha arrangementer hele dagen. Men overskuddet vårt kommer etter midnatt. Det er nattklubbvirksomheten vi tjener penger på. Kulturarrangementene i seg selv er minusarrangementer.

— I fjor tapte vi 250 000 kroner på konsertvirksomheten. Nattklubben har sponset konsertvirksomheten fram til nå, sier Tom H. Brekke, daglig leder på Checkpoint Charlie.

Brekke mener det vil bli umulig å velge noe annet enn nattklubbmodellen, fordi det økonomisk sett vil bli svært vanskelig å tjene penger når man stenger kl. 01.30.

— Dette er en skikkelig skvis for oss. I beste fall må redusere antall konserter ganske betraktelig, og det har vi fortalt ganske klart til byens politikere, sier Brekke.

Brekke sier at blant de politiske reaksjonene han har fått ligger det økt offentlig støtte hvis disse skjenkereglene bankes gjennom.

— Vi ønsker å klare oss på egenhånd. Det vi ber om er skjenkeregler og åpningstider som muliggjør å at vi kan opprettholde kultursatsningen som vi har holdt på med lenge nå.

De samme premissene

Studentsamfunnet Folken har nylig åpnet en ny og mindre scene. Daglig leder Pernille Kaldestad mener det for tidlig å male fanden på veggen, og vil avvente hva politikerne bestemmer seg for til slutt.

— Jeg tror nok de ser verdien i at kulturaktørene skal få gode premisser slik at de ikke ødelegger for kulturen i byen, sier Kaldestad.

Kaldestads Folken driver i dag mer eller mindre på samme premisser som Checkpoint Charlie.

— Vi tjener også penger på natten, det er da omsetningen øker. Den er den omsetningen steder som Folken, Tou Scene, Checkpoint og Cementen lever av. I motsetning til andre aktører driver vi med skjenking med innhold, for å si det sånn. Vi lever av øl, sier Kaldestad.

Checkpoint viktig

Et nytt skjenkeregime kommer ikke til å få de samme konsekvensene for Folken, i følge Kaldestad.

— Vi er et studentsamfunn med mange typer arrangementer, og vi har ikke vurdert bookingstopp. Og vi er i større grad en konsertarena enn Checkpoint Charlie.

— Men Checkpoint er et utrolig viktig sted for Stavanger. Det er en arena som tilbyr det som ikke nødvendigvis er så kommersielt, og de driver en form for publikumsopplæring. Det er viktig for Stavanger som by at det finnes variasjon i tilbudet, og det er ikke stor variasjon i de rene nattklubbene. Derfor trenger vi også klubbarrangørene og klubbstatusen, sier Kaldestad.

Hun har tiltro til at politikerne ser hva de nye skjenkereglene kan gjøre med byen.

— Er det en by som trenger kultur og et mer rufsete image, er det Stavanger. Dette er allerede en konform og konservativ by, mener Kaldestad.

Børre Jacobsen, daglig leder i interesseorganisasjonen STAR, Stavanger Rock, mener de nye regelen vil gjøre det vanskelig, om ikke umulig, å opprettholde på dagens nivå for klubbene med et konserttilbud.

— De kan drive konsertvirksomhet med underskudd fordi de selger øl. Det er viktig at disse stedene enten får dispensasjon eller økte bevilgninger slik at de kan fortsette med det enormt viktige arbeidet de gjør i dag. Klubben tar i stor grad ansvar for rekrutteringen, og er helt sentrale scener for de unge og fremadstormende, sier Jacobsen.

Siste: Et flertall av politikerne i skjenkeutvalget har i dag gått inn for utvidet skjenkebevilling for å støtte opp om byens kulturliv. Skjenkebevillingen blir ikke permanent, og hver enkelt klubb må søke kommunen i forkant av hvert enkelt arrangement. Les Stavanger Aftenblad på denne lenken.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev