leder og styreleder Musikk i Innlandet (Foto: Gjøvik kommune)

Fortsetter musikksatsing i Innlandet: Lanserer eget bransjetreff

(Inn)Landsbylarm på Gjøvik for første gang i høst.

Kalender

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

Innpuls skjer for første gang på Gjøvik 28. til 30 oktober i høst. Bransjetreffet er del av den satsinga som ble til Musikk i Innlandet i fjor. I lokalmediene er det nye arrangementet på forhånd fått på seg merkelappen «Innlandsby:Larm».

– Jeg håper at Innpuls vil gi påfyll, energi og fellesskapsfølelse. Musikk i Innlandet skal jobbe for at publikum og arrangører skal se hva vi har i vår region og Innpuls blir et møtepunkt for å vise noe av det som jobbes med i Innlandets musikkbransje. Det kan være nye samarbeid, ny musikk, men også prosjekter som har levd lenge. Vi brenner for mangfoldet av profesjonelle musikere, og vil jobbe for at nasjonale og internasjonale aktører også skal se og høre mer fra innlandet fremover. Ambisjonen er at Innpuls blir en årlig møteplass for musikkbransjen i Innlandet.
Det skreiv leder for Musikk i Innlandet, Solbjørg Tveiten, da hun gikk ut og ba om showcaseartister og innspill til programmet.

Programmet kommer innen kort tid på nettsidene Innpuls.no.

Styret i Musikk i Innlandet. Fra venstre: styremedlem Jørand Ødegård Lunde, styreleder Randi Thorsen, varamedlem Rune Johannessen, nestleder Morten Gjelten, styremedlem Glenn Erik Haugland, varamedlem Mali Hagen Røe og styremedlem Ingrid Baukhol (styremedlem Magnus Beite var ikke til stede da bildet ble tatt). (Foto: Kyrre Dahl)

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.