Tynt, men fruktbart om Rikskonsertene

KOMMENTAR: Rapporten om Rikskonsertene inneholder mye skryt og et par store spørsmål, men kan ikke danne grunnlag for ny politikk, skriver Tellef Øgrim.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Gjennomgangen av Rikskonsertene, som Ballade har skrevet om og innhentet kommentarer på de siste dagene, er ikke noen gjennomgang. Den er i hvert fall ikke egnet som underlag for ny eller justert politikk, om det var det den var ment som. Til det har den alt for mye preg av en innsamling av synspunkter supplert med fakta fra virksomheten.
Behovet for en gjennomgang av Rikskonsertene springer direkte ut av Løken-utvalget, som i 2008 la fram sin sluttrapport om forenkling av tilskuddsordningene på musikkfeltet. Løkenutvalget etterlyste grunnlag for å vurdere RK, nå får vi en gjennomgang som lar store og viktige spørsmål stå ubesvart nok en gang.
Det betyr ikke at «Nye tider – nye takter» ikke kan være et veldig fruktbart dokument.
Vi ser allerede at det skaper debatt, på Ballade og andre steder.
Dessuten ser jo de som har arbeidet med rapporten sine egne begrensninger. Det største og mest omstridte spørsmålet står jo ubesvart etter at gjennomgangen er avlevert og hørt i musikklivet. For å si det med rapportens egne ord:
Legg klarere føringer for offentlige konserter. I en spesielt krevende prioriteringssituasjon der begrensede midler skal ivareta til dels motstridende hensyn, bør det etter vårt skjønn vurderes å avgrense nedslagsfeltet for offentlige konserter, for eksempel sjangermessig eller geografisk, eller ut fra en kombinasjon av kriterier. Dette kan også markere at Rikskonsertene ikke opererer på linje med markedsaktører.
Innsamlingen av synspunkter har også virvlet opp mange positive karakteristikker av Rikskonsertenes rolle. På skolekonsert-området er det minst dissens og mest samstemt skryt.
Flere er for eksempel godt fornøyd med at Rikskonsertene gir fra seg større deler av produsentrollen til fylkenes kulturavdelinger. Det vitner om en svekkelse av den arrogansen RK gjentatte ganger har vært anklaget for å utøve i musikklivet og bør hilses velkommen.
I tillegg til en grundig analyse av den rollen Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet spiller, må den gjennomgangen musikklivet fortsatt venter på, og som Løken-utvalget i sin tid ba om, også inneholde en kjølig vurdering av den estetiske eller kunstfaglige rollene RK spiller, ikke minst på det såkalt flerkulturelle området.
Lyset er satt på Rikskonsertene. Rapporten vi fikk følger ikke opp problemstillingene godt nok og sender dem derfor videre. Det understreker i seg selv at debatten som er igang er helt nødvendig.
Ballade bidrar gjerne til at takhøyden heves enda noen hakk.
Tellef Øgrim er redaktør for Ballade.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev