© L-P Lorentzen

– Rikskonsertene har overlevd seg selv

Beveggrunden for å arrangere konserter er å legitimere egen eksistens. Formålet er snudd på hodet, mener Lars Mossefinn i Vestnorsk Jazzsenter om Rikskonsertene.

Kalender

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Vinylens Verden

19/09/2020 Kl. 18.00

Rogaland

El Muro Tango & Omar Mollo

19/09/2020 Kl. 21.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Fjorårets rapport om Rikskonsertene laget av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), som ble bestilt av Kulturdepartementet, problematiserer blant annet Rikskonsertenes offentlige konsertprogram.
”Med økende konkurranse fra private aktører vil det imidlertid bli stilt spørsmål om det bevilgningsfinansierte tilbudet ivaretar et reelt behov.” heter det blant annet i rapporten.
Flere av høringsuttalelsene fra organisasjoner i norsk musikkliv berører samme problemstilling.
Lars Mossefinn i Vestnorsk jazzsenter satt som varamedlem i Rikskonsertenes styre i én periode på 2000-tallet. Problemstillingen om konkurransevridning er misforstått, ifølge Mossefinn, som tar spørsmålet et skritt videre.
Han mener Rikskonsertene har snudd sitt formål på hodet og at organisasjonens offentlige konsertprogram nå tjener det formålet å synliggjøre organisasjonen for å legitimere sin egen eksistens.
— Det er bare å se på arrangører de velger ut i forbindelse med jazzkonsertene. De velger de største arrangørene med de største subsidiene. De mindre, som har behov for en håndsrekning, blir nedprioritert fordi de er på plasser som genererer mindre publikum, og fordi NRK ikke har lokalkontor der, mener Mossefinn.
— Rikskonsertene har ingen relevans for de fleste jazzklubbene. Rikskonsertene har overlevd seg selv, mener han.
Mossefinn tror at det offentlige ville fått mye mer ut av pengene om de hadde blitt kanalisert til aktører som var mer i ett med markedet sitt og mer dedikert til det de holdt på med. Han bruker turnévirksomheten Vestnorsk jazzsenter har stått for gjennom [link id=63894 title=»Den Musikalske Stamvegen»] som eksempel.
— Det er gjennomført på en kostnadsmessig brøkdel av de tallene Rikskonsertene operer med, sier han.
— Man burde stille et grunnleggende spørsmål om det egentlig er behov for Rikskonsertene per dags dato, sier Mossefinn.
Skolekonsertene som arrangeres av Rikskonsertene kan være en utredning for seg, mener han.
— Organisasjonen kan rett og slett strømlinjeformes mot skolekonserter, og så bør man vurdere hvorvidt fylkeskommunen kan ta over den delen også. Da kan man stille og rolig legge ned Rikskonsertene. Det ville være det mest fornuftige, sier Mossefinn.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev