Blå (foto: Simen Berg)

– Tendenser til stormannsgalskap hos politikere?

Dagsavisen har den siste uken gjort et prisverdig forsøk på å ta temperaturen på kulturpolitikken her hjemme. Avisen har bl.a. intervjuet Trond Giske, som omtalte norske kulturarbeidere som «ekstremt dårlige lobbyister med dårlig innsikt i de politiske prosessene som angår kulturlivet.» Sigurd Reinton på Blå hevder i dette innlegget at uttalelsen avslører arrogante holdninger, og fremhever at det bare er politikerne som har tyngde til å gjennomføre en omorganisering av kultur- Norge. – At politikere retter skytsen mot andre enn seg selv, og inntar en ovenfra og ned-holdning til hele situasjonen, minner sterkt om en form for stormannsgalskap, i beste fall latskap, skriver Reinton.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Sigurd Reinton, styreleder, Konsertforeningen Blå

Trond Giske viser en arrogant og ignorant holdning til kultursektoren når han i Dagsavisen kommer med uttalelsen ”… kulturfolk er ekstremt dårlige lobbyister med dårlig innsikt i de politiske prosessene som angår kulturlivet”. Er det ikke mer kritikkverdig at ingen politikere tar seg en tur innom aktører i kultursektoren og spør ”Hvordan går det her da?”

De aller fleste er enige om at kultursektoren er organisert på en måte som ikke gir oss stor slagkraft i forhold til kampen om pengene på Stortinget, men hvem skal ta skrittet for å gjøre noe med det?

Det skal mye til for at alle særorganisasjonene innen dans, folkemusikk, teater, jazz og rock, setter seg ned for å kjempe felles sak. Særforbundene har som oppgave å kjempe for sine medlemmer og deres interesser. Mange vil nok oppleve det som et svik dersom de plutselig skulle begynne å jobbe for andre kulturutøvere eller kulturscener.

Kulturarbeidere mangler kunskap om det politiske spill, og det er bra, og helt naturlig. De skal drive med formidling av kultur og ha fokus på det. De skal ikke bruke sine små midler og hardt pressede ressurser til å svinse rundt i gangene på Stortinget eller drikke øl med politikere.

Det er på tross av og ikke på grunn av offentlig støtte og forståelse at det bare innen jazz blir brukt 50.000 frivilighetstimer i året for at musikk skal bli formidlet rundt omkring i landet. Dette er en kvalitet vi ikke må miste.

Kulturesektoren må profesjonaliseres i større grad enn det den er i dag, men uten personlig initiativ og idealisme mister kulturen sin samfunnsmessige betydning og forankring.

Å forvente at disse personene skal heve blikket og ta initiativet til en en storstilt omorganisering er urimelig og respektløst.

Det kan heller ikke dyttes under en stol at enkelte aktører innefor kultursektoren kjemper med nebb og klør for sin egen sak, da tenker jeg spesielt på de etablerte, statsstøttede institusjonene. Det er de som får mest penger pr. publikummer, og det er de som tenker minst på andre enn seg selv. Det kan også virke som om det er de som har størst behov for å hyle høyt fordi det er flere og flere som stiller spørsmålstegn ved den måten å organisere kulturformidling på. Derfor er det også svært vanskellig å se for seg at et initiativ vil komme fra den kanten.

Det er kanskje naturlig å tenke at Kulturrådet, som kulturdepartementets operative ledd, kan være en slik samlende aktør, men som Ole Jacob Bull uttaler i Dagsavisen blir det litt for mange hatter og uklare roller.

Konklusjonen er at en omorganisering av kultur- Norge vanskelig kan komme som et initativ fra kulturaktørene selv.

Derfor blir det opp til politikerne å gjøre noe med det. Det virker heller ikke helt unaturlig, det er de som sitter og ser på de store linjene, det er de som opplever den manglende støtten fra kultursektoren, og det er de som har muligheten til å sette i gang prosessene.

At politikere retter skytsen mot andre enn seg selv, og inntar en ovenfra og ned-holdning til hele situasjonen, i stedet for å fokusere på hva de selv kan gjøre, minner sterkt om en form for stormannsgalskap, i beste fall latskap.

Sigurd Reinton, styreleder, Konsertforeningen BLÅ

Ballade stiller som vanlig våre spalter til disposisjon for alle som har synspunkter på dette temaet. Innlegg og innspill kan som vanlig sendes til ballade@mic.no. Nedenfor finner du temaer og bakgrunnsartikler med tilknytning til emnet.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev