Bergen

Høyres sparekniv rammer kultur i Bergen

Det nye byrådet i Bergen varsler store kutt i kulturbevilgningene for 2004. Høyrebyrådet går enda lenger enn det avgåtte byrådets budsjettforslag og stryker tilleggsbevilgningene til Nattjazz, Ole Blues og Bergen Kammermusikkfestival. I tillegg kuttes det i Festspillenes jubileumsmillion, BergArtfestivalen, investeringer i Kulturhuset USF, driftsstøtten til Grieghallen og rockeplanen. – Vi har generelt sett kuttet vekk alle foreslåtte økninger fra det forrige byrådet. Alle prestisjeprosjektene, sier byråd for finans, kultur og næring Henning Warloe til BA.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Hild Borchgrevink

Som helhet må kultursektoren i Bergen bidra med ti millioner kroner for at 2004-budsjettet til Bergen kommune skal gå i balanse. Disse ti millionene kommer i tillegg til de 3,6 millionene det forrige byrådet foreslo å kutte, i følge Bergens Tidende. Totalt er det nye byrådets budsjettforslag for Bergen 150 millioner kroner lavere enn det avgåtte byrådets forslag.

Det noe skremmende bakteppet for byrådets innstramminger er et akkumulert underskudd i Bergen kommune på så mye som en milliard kroner. ”Det er trist, men likevel forståelig. Alle skjønner at noe må gjøres, og at det vil svi,” skriver Bergensavisen om kulturbudsjettet i en kommentar.

Tre millioner kroner skal spares ved å legge om bydelskulturarbeidet. I dag har Bergen ett kulturkontor i hver bydel. Disse skal i byrådets forslag slås sammen til fire kulturkraftsentre som hver får ansvar for to bydeler. Per Hakås i Bergensavisen skriver i sin kommentar at det er denne omorganiseringen som uroer ham mest, fordi den vil ramme det lokale kulturlivet i bydelene. ”Det er nemlig kulturarbeiderne i Årstad, Fyllingsdalen, Ytrebygda, Å sane, Fana, Arna, Laksevåg og Bergenhus som tilbyr dramakurs og dansekurs for våre barn. Det er kulturkontorene som inviterer til ungdomskvelder og som stiller sine lokaler til rådighet for unge og entusiastiske musikere, ” skriver Hakås.

Det profesjonelle musikklivet må også bære sin del av innsparingene. Informasjonssjef i Festspillene Henning Målsnes sier til avisen at det foreslåtte kuttet for Festspillene kan få konsekvenser for programmet. – Vi er ikke glade, men vi skal klare å gjennomføre investeringer som er planlagt som er nødvendige, sier han.

Bergens Tidende tror derimot det kommer til å bli mer bråk rundt innstrammingene som er varslet på det profesjonelle kunstfeltet. ”Ramaskrik i vente”, skriver avisen, og fremhever og mener at det mest oppsiktsvekkende er at byråd Henning Warloe, som i mange år har talt varmt for tettere samarbeid mellom kultur og næringsliv, som en av sine første embetsgjerninger beskjærer film med over en halv million.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev