– Se på visa i fordelingen!

Visekunsten trenger egne dedikerte festivaler og scener, skriver Audun Reithaug.

Kalender

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

19/08/2021 Kl. 18.00

Oslo

I den norske festivalfloraen er visefestivaler en viktig, men sjelden blomst. Mange festivaler presenterer viseartister som Stein Torleif Bjella, Siri Nilsen, Odd Nordstoga m.fl. som fremfører visene slik at de egner seg på store scener. Men de festivalene som tar visas fremføringskultur på alvor og gir artisten og publikum den tid og rom som er nødvendig for å fordøye stor visekunst er det få av.
Visekunsten er best med publikum tett på, der det er rom for å være spontan, og mellomsnakket formidler en unik publikumskontakt. I en slik setting kan teksten få sin rette plass som det bærende elementet i visa.
I disse dager skal Kulturrådets fagutvalg gjøre harde prioriteringer mellom konsertarrangører og festivalers tilskudd. Hvem får mer, hvem får mindre, hvem mister tilskuddet, hvem forblir stabile, og kommer det noen nye festivaler gjennom det trange nåløyet?
Det samlede tilskudd til alle visefestivaler fra Norsk kulturråd for 2015 var kr 495 000 fordelt på fem festivaler. I tillegg fins det en håndfull visefestivaler, både små og store, som ikke får tilskudd fra Norsk kulturråd.
Gode arenaer for visekunstens formidlingsform er mangelvare i Norge i dag. Det fins et fåtall helårsarrangører som presenterer viser og får støtte fra Norsk kulturråd,mens det fins flere titalls arrangører innenfor andre sjangre, som får arrangørstøtte. Dette påvirker naturlig nok utøveres muligheter for å skaffe seg et levebrød av visekunsten. Blant de tidligere knutepunktfestivalene er det heller ingen som ivaretar visesjangerens egenart eller legger til rette for formidling av visekunsten.
For at også visekunsten skal nyte godt av de siste tiårenes kulturløft må Kulturrådets festivalstøtte- og arrangørstøtteordning opprettholdes og videreutvikles.
Det er stort gjennomtrekk blant festivaler innen sjangeren, og stabile og forutsigbare finansieringsordninger må til også for visefestivaler. Visekunsten må sikres gode arenaer som tar formidlingsformens særegenheter på alvor. Bare slik kan Norge fortsatt holde liv i visetradisjonen, en viktig del av vår immaterielle kulturarv — og slik kan vi også videreutvikle visekunsten, så den fortsatt vil være relevant for nye generasjoner.
Audun Reithaug er daglig leder for Norsk viseforum.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kulturskolelærer – breddeprogram musikk

Fredrikstad kommune – Kulturskolen

Kulturskolelærer – Dans/Jazzdans

Fredrikstad kommune – kulturskolen

Produsenter

Bodø2024 IKS

Kantor / Organist

Folldal Kirkelige Fellesråd

Basstrombone

Den Norske Opera & Ballett

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev