pixel

P2-oppropet: Stadig flere støtteerklæringer

Både Klassekampen, Dagsavisen og Nationen bringer i dag videre nyheten om P2-oppropet. Klassekampen spanderer hele forsiden på initiativet, under overskriften «Opprør mot kulturkutt». Ballade har nå fått inn godt over hundre elektroniske støtteerklæringer til Erling Sandmos aksjon. Blant kjente navn på listen i dag finner vi bl.a. forfatteren Alexander Brennning, samt flere komponister, kulturarbeidere og akademikere. Fra før av har bl.a. Thomas Hylland Eriksen, Francis Sejersted, Juni Dahr, Nils Christie og Karsten Alnæs undertegnet oppropet.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Her er listen over de elektroniske støtte-erklæringene som var sendt inn til Ballade innen klokken tre torsdag ettermiddag. Fra før av har bl.a. representanter fra Norsk Musikerforbund, Norsk Jazzforum, Ny Musikk, Kopinor, Norsk Komponistforening, Norske Kunstforeningers landsforbund, Norges Kunstnerråd, Norsk Folkemusikk- og Danselag, Norsk musikkråd, NORLA, Norges Musikkhøgskole, Musikkonservatoriet i Trondheim, Høgskolen i Oslo og universitetene i Bergen og Oslo sendt inn sine støtteerklæringer til Ballade. Gårsdagens liste finner du for øvrig [link id=55381 title=»her»].

55) Jeg støtter oppropet.

NRKs kulturdekning bør ikke rammes av kanalens økonomiske problemer. Den er lavt nok prioritert som det er.

Lillian Bikset, kulturjournalist, Nordlands Framtid.

56) Jeg støtter oppropet.

Lars Henrik Morset, Morset Sound Development, Drammen.

57) Jeg vil gjerne skrive meg på oppropet mot NRKs kulturpolitikk.

Trond Reinholdtsen, komponist.

58) Jeg undertegner oppropet.

Aslak Syse, professor, Institutt for offentlig rett, Oslo.

59) Nei til nedleggelse av P2!!!

Kjell Flem.

60) Jeg vil gjerne beholde P2 som en ekte kulturkanal og støtter oppropet!

Kirsti Helene Messel, klassisk og romansk institutt, Universitet i Oslo.

61) Vil med dette støtte oppropet «Nei til ødeleggelsen av NRK P2 som kulturkanal – 24.10.2000»

Grete Håkonsen.

62) NRK P2 er faktisk den ene av kun to (!) kanaler det er verdt å lytte til. Den andre er NRK Alltid klassisk.

Planene NRK har er først og fremst meget skuffende, men også illevarslende – om en har noen ambisjoner om noe som helst, da.

Hilsen Gunnar L. Brevig og Unni Røe.

63) Før oss opp på lista!

Kjerstin Størdal og Magne Prestegard.

64) Skal hilse fra en samla gjeng ved Konservatoriet i Tromsø: La oss slippe Robinson-radio, og gi oss det daglige brød!!!!! Amen!!

På vegne av alle tenkende mennesker nord for isbjørnstreken.

Pål-Are Bakksjø.

65) Oppropet støttes!

Alexander Brenning, forfatter, Sør-Afrika.

66) Putt meg på underskriftslista for P2!

Marit Halse, Stavanger.

67) Full tilslutning til oppropet!

Morten Eide Pedersen, universitetslektor; Griegakademiet – inst. for musikk, skribent, komponist.

68) Jeg støtter oppropet.

Bjørn Bolstad Skjelbred, komponist/musiker.

69) Jeg støtter oppropet!

Hilsen Roger Arve Vigulf, musiker.

70) Hei!

Eg vil vera med på oppropet for P2 sin kulturprofil!

Vidar Lund, leiar i Bondeungdomslaget i Oslo.

71) Jeg støtter oppropet.

Knut Værnes, gitarist/komponist/bandleder og artist.

72) Nei til kulturell utvanning av NRK 2!

Lars Otto Ullereng, Lillestrøm Kultursenter.

73) Jeg støtter oppropet.

Med vennlig hilsen

Undis Aarbakke Hope, bibliotekar.

74) Jeg støtter P2-oppropet.

Knut Sogstad, førsteamanuensis, Journalistutdanninga, Høgskolen i Oslo.

75) Jeg støtter protestaksjonen mot at P2 raseres som kulturkanal.

Med vennlig hilsen
Hilde Gunn Slottemo, doktorgradsstipendiat i historie, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Trondheim.

76) Jeg slutter meg til oppropet.

Even Gran, Trondheim.

77) Vi støtter oppropet mot P2’s endrede kulturprofil.

Hans K. Stenøien
Post doktor, populasjonsgenetikk, NTNU Trondheim

Dordi Austeng
Lege, øyeavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim

78) Jeg støtter oppropet mot det jeg opplever som rasering av kulturkanalen P2.

Jeg er særlig bekymret for at muligheten til refleksjon og utdypende samtale om kultur og verdispørsmål sakte, men sikkert forsvinner fra det offentlige rom. Denne trenden berører dessverre ikke bare P2, men jeg ser kanalen som en viktig skanse for å bremse denne utviklingen.

Anne Karin Westvik Dale, rådgiver, Stavanger.

79) Jeg støtter oppropet «Nei til ødeleggelse av NRK P2 som kulturkanal».

Åsta Øvregaard

80) Jeg ønsker å stå oppført under oppropet mot den nye kulturprofilen i NRK P2.

Henrik Hellstenius, komponist.

81) Jeg støtter oppropet mot rasering av kulturkanalen P2.

Med vennlig hilsen
Øivind Nordal, spesialkonsulent, Akershus fylkeskommune.

82) Støttes!

Gørild R. Skavhaug, Landsforeningen Norske Malere.

83) Herved føyer undertegnede sitt navn til protesten mot raseringen av NRK P2.

Tonje Børke, grafisk designer.

84) Jeg viste ikke at mitt yndlingsprogram var truet!

Nå vet jeg det – og slutter meg herved til protesten.

hilsen Nora Levold, Institutt for tverrfaglige kulturstudier/Dragvoll/NTNU, Trondheim.

85) Jeg stötter P2-oppropet.

Mvh Thomas Myhrvold-Hanssen.

86) Jeg vil gjerne skrive meg opp på lista for P2-oppropet.

Vennlig hilsen

Terje Horve, redaktør i Gyldendal Yrkesopplæring.

87) Jeg vil gi P2-oppropet min fulle støtte.

Gro Bøe Eriksen.

88) Jeg støtter oppropet mot nedprioritering av kulturprofilien i P2.

Med vennlig hilsen Aksel Hagen Tjora, sosiolog og musiker.

89) Jeg støtter oppropet mot nedbygging av kulturtilbudet på P2

Hanna Mellemsether, historiker, NTNU.

90) Jeg støtter oppropet mot raseringen av kulturtilbudet til NRK P2.

Kikkan Landstad, Oslo.

91) Jeg støtter kampen mot raseringen av Kulturkanalan P2!!

Harriet Carlin, Bærum Korverksted og Bærumkulturens Fellesråd.

92) Jeg støtter oppropet.

Brita Brenna, stipendiat, Universitet i Oslo.

93) Jeg støtter oppropet.

Lars Groth, bedriftsrådgiver Pharos AS, professor II ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.

94) Nei til ødeleggelse av Kulturkanalen.

Med vennlig hilsen

Karl Henrik Sivesind, Forsker II, Institutt for samfunnforskning, Elisenberg, Oslo.

95) Til Ballade.

Jeg er hovedfagsstudent i teatervitenskap ved UiO.

Jeg ønsker å støtte oppropet mot nedleggelse av Kritikertorget på P2.

Vennlig hilsen Maja Løvland.

96) Eg støttar oppropet og vil med dette underteikne det.

Svein Ole Storøy, sivilarkitekt, byplanleggar Asplan Viak AS.

97) Jeg støtter oppropet. NRK bør innse at det er deres ansvar og oppgave å stå imot presset fra de privatfinansierte kanalene for forflatning og kommersialisering av programtilbudet.

Eirik Aavitsland, produktsjef, Trolltech AS.

98) Til initiavtakerne av oppropet!

Jeg støtter oppropet om P2’s kulturprofil.

Karen-Sofie Pettersen, stipendiat ved sosiologi, NOVA, Oslo.

99) Eg slutter meg til oppropet mot raseringa av NRK P2 som kulturkanal.

Vennleg helsing

Kaare Dyvik Husby, komponist.

100) Jeg støtter oppropet mot NRKs sviktende kulturpolitikk.

Janny Meese, daglig leder i Møre og Romsdal kunstnersenter.

101) Jeg støtter oppropet fra Erling Sandemo & co.

Med vennlig hilsen
Haakon W. Isachsen, daglig leder, Kunstklubben AS.

102) Jeg vil gjerne signere på underskriftkampanjen (prøvde å sende mail direkte Storsletten og Bjerkås, men har ikke fått den gjennom).

Sett meg derfor gjerne på lista i Ballade!

Mvh. Jorun Hermansen, rådgiver i Utlendingsdirektoratet, Integreringsavdelingen

103) Dette er en skandale!

Jeg støtter protesten.

Hilsen Stian B. Hope

104) Min helhjertede tilslutning til oppropet! NRK må ta ansvar for kulturformidling!

mvh Inger Elisabeth Haavet, Post.doc.-stipendiat, historie, UiB

105) Eg er med!

Med vennleg helsing
Gunda Djupvik, generalsekretær, Norsk Komponistforening.

106) Jeg støtter oppropet hjertelig!

Sissel Dørum, 1.amanuensis ved Norges musikkhøgskole.

107) Støtter oppropet! Sett meg på listen.

Tore B. Bergh.

108) Jeg støtter oppropet.

Bjørn Sverre Kristensen

Formann i Norges Kunstnerråd

109) Eg stør uppropet mot kulturøydingi. Det må då vera råd å framleis hava ein radiokanal med program der programleidarar som kan og vil noko fær høve til å formidla kunnskapen vidare til lydarane.

Arild Torvund Olsen, sivilarbeidar.

110) Jeg støtter oppropet og bekymringen i det.

Inger Anne Naterstad

Studentprest Universitetet i Oslo

111) Full støtte til oppropet!

Hege Imerslund
Norsk Komponistforening, Aurora & Hemera Records, Oslo

112) Jeg er norsk billedkunstner og skribent, som nylig har flyttet til Sverige for å bo i et miljø der man som kunstner blir behandlet som en person med et seriøst virke, og der jeg i avis, TV og radio daglig finner dyptpløyende poster som behandler mitt fag. Jeg støtter oppropet i dyp sympati med kulturinteresserte mennesker som fortsatt bor i Norge.

Unni Gjertsen.

113) Min varmeste støtte til oppropet. Og jeg vil tilføye: Folk i distriktsområdene nord for Saltfjellet har lenge venta på å få tilgang på hele Kulturkanalen ved at NRK skal få lagt Sameradioen på egen frekvens. Helt siden omorganiseringa ‘Einar i tre kanalar’ har store deler av befolkninga i landsdelen måttet klare seg uten kanalen – eller de har levd i uvitenhet om dens eksistens og kvaliteter.

Jeg opplever at kampen for den reflekterende og gode journalistikken og kampen for rett til å lytte og oppleve, uavhengig av hvor du bor i landet, er ei side av samme sak.

Herbjørg Valvåg, tidl. medlem av Kringkastingsrådet, hovedfagsstudent, inst. for planlegging og lokalsamfunnsforskning, Universitetet i Tromsø.

114) Jeg støtter oppropet

Ingunn Skre, førsteamanuensis, avd. for psykologi, Universitetet i Tromsø.

115) Jeg støtter oppropet.

Therese Scheldt, stipendiat, Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU.

116) Hei!

Støtter det viktige oppropet «Nei til ødeleggelsen av NRK P2 som kulturkanal.»

Dagfinn Koch, komponist, Oslo.

117) Vil med dette støtte oppropet «Nei til ødeleggelsen av NRK P2 som kulturkanal.”

Kari Bergheim, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU.

118) Jeg støtter oppropet.Jeg beklager også tendensen til “nitimifisering” som skjer i kulturprogram som Folkemusikkhalvtimen. Sprer tendensen seg i
program som ikke rammes av kulturkutt, vil oppslutningen om P2 forvitre enda mer.

Ragnar Nordgreen, leder, Lillehammer Arbeiderparti.

119) Vi trenger en allmenkringkaster som har et seriøst forhold til kultur.

NRKs utvikling i den senere tid peker den motsatter retning, dessverre.

John Persen, komponist.

120) Jeg støtter oppropet.

Gaute Håkon Holand Wahl, hovedfagstudent i litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen.

121) Har alltid sett P2 som et uttrykk for at vi fremdeles har sans for kvalitet her i landet. Så har man kanskje tatt feil!

Per Mathiesen, professor i sosialantroplogi, Universitetet i Tromsø.

122) Eg stør oppropet med heile mi tyngd.

Kjell Habbestad, tonesetjar.

123) Jeg støtter oppropet.

Stine Farstad, Kirkelig Kulturverksted.

124) Ja, jeg støtter oppropet.

Johan Eide, oversetter.

125) Full støtte til oppropet!

mvh. Mads Strand, Noresund

126)
Jeg støtter oppropet.

Vennlig hilsen
Kristin Hammershaug, kulturkonsulent/kunsthistoriestudent.

127) Jeg støtter P2-oppropet

Larry Bringsjord, formann FONO.

128) Definitivt med!!!

Rune Bjerkestrand, student.

129) Støtter med dette oppropet.

Det er, i sannhet, for jævlig. (Uten å prøve å være morsom.)

Trond Blom Johannessen, bibliotekar, Musikkavdelingen – Bergen Off. Bibliotek

130) Jeg takker for initiativet og støtter oppropet hjerteligst.

Marit Gjertsen, tidligere NRK-fotograf, nå ansatt ved Visuell Antropologi ved Universitetet i Tromsø.

131) Kenneth Lindberget, saksofonist og sanger, støtter oppropet mot raseringen av NRK P2 sine kulturprogram.

Hilsen Kenneth Lindberget.

132) Til lykke med et nødvendig initiativ! Vi støtter oppropet av hele vårt hjerte.

Sigrid Garnes og Halfdan Wiik, Stord.

133) Jeg støtter oppropet!!!

Rune Rebne, komponist.

134) Nei til nedtur for kultur i P2!

UKD, historikar, Trondheim.

135) Jeg støtter oppropet.

Vennlig hilsen
Knut Størdal, kantor og kordirigent.

136) Jeg ønsker også å være med på å rope opp om P2s dårlige kulturdekning.

Bendik Hagerup, komponist og skribent.

137) Især for oss som bor og arbeider i Nord-Norge, er P2s kulturdekning ikke til å erstatte. Ikke gjør oss kulturfattige!

Gunnar Thorvaldsen, professor, Universitetet i Tromsø.

138) Jeg har blitt oppmerksom på at saker og ting skjer i NRK for tiden og vil med dette støtte protesten mot nedleggelsen av programmer (for eksempel
Kritikertorget) som legger vekt på refleksjon og den gode samtale om
kulturelle spørsmål.

Med vennlig hilsen Olaf H. Smedal, førsteamanuensis i sosialantropologi, Universitetet i Bergen.

139) Norge har for tiden en klar målsetting om å bli en av Europas mest kulturfiendtlige og antiakademiske nasjoner. En må si at NRK-ledelsens tabloidiseringsbidrag til dette faktisk sjarmerer ved sin naive galluppopportunisme. Jeg tror den har sjanse til å lykkes!

Kjell Chr. Midtgaard, Stavern.

140) Hvem andre enn NRK vil ta ansvaret for gode kulturprogram? Full støtte til oppropet!

Hilsen Gunnar A. Steen, kulturarbeider.

141) Støtter P2 kulturkanalen. Nei til rasering.

Kirsti Andersen.

142) Vi støtter med hele vår sjel !

Ragnhild Storækre Hennig, klaverpedagog/kulturarbeider.

Caspar W. Hennig, musikkprodusent/kulturarbeider.

143) Jeg støtter oppropet!

Tone Åse, musiker og mor.

144) Jeg støtter så absolutt oppropet.

Ole Tolstad, presidente, Aurora Boreale, Associazione Culturale Norvegèse in Tolfa-Italia.

145) Vi støtter oppropet mot ødeleggelsen av NRK P2 som kulturkanal.

Veslemøy Solberg, artist, nestformann i GramArt og daglig leder i plateselskapet Nordicae.

Sven Ohrvik, produsent og musiker.

146) Jeg støtter oppropet.

Mvh Runar Nergaard, Hovedfagsstudent v/ Institutt for Planlegging og Lokalsamfunnsforskning – UITØ.

147) Jeg støtter oppropet.

Birgit Larsen, stipendiat. Universitetet i Tromsø.

148) Jeg støtter oppropet!

Tore Erik Mohn, dirigent for Oslo filharmoniske kor.

Om du også vil støtte dette oppropet, kan du sende en kort e-post til [link id=55380 title=»her«], mens den foreløpige listen over underskrivere er å lese [link id=55383 title=»her«].

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.