Vinterjazz-Some-15

Nei til ødeleggelsen av NRK P2 som kulturkanal

Protesten mot raseringen av kulturtilbudet til NRK P2 har nå fått sin endelige form. Om du ønsker å støtte oppropet, kan du sende din støtte-erklæring til Ballade. Hele oppropet kan du for øvrig lese her.

Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Det er nylig blitt kjent at NRK fjerner Kritikertorget fra P2, etter at programmet er blitt kuttet og nedprioritert gjennom lang tid. Dette er sterkt beklagelig i seg selv. For Kritikertorget har vært noe nær kanalens sjel: Det har gitt et sjeldent rom for kritiske, reflekterte samtaler og kompliserte resonnementer. Enda mer beklagelig er det at nedleggelsen føyer seg inn i en utvikling som langsomt er i ferd med å legge brakk det P2 skulle være: ”Kulturkanalen”.

Først gikk Ønskediktet, så forsvant Ord for dagen og Kulturdebatt. Boktilsynet overlevde omleggingen med et nødrop. Leseforeningen forsvant fra TV. Nå blir altså Kritikertorget også borte. Dette er en systematisk nedbygging av rikskringkastingens kulturformidling. Særlig hardt har det gått ut over NRKs litteraturprofil, men på et overgripende plan gjelder dette kulturformidling og –debatt i det hele tatt: De programmene som er blitt fjernet, er samtaleprogrammene, refleksjonsflatene, de få tidsrommene hvor det har gått an å mene noe, kanskje til og med mer enn én ting. Erstatningene har konsekvent kommet i form av pludder, musikk og livsstilsstoff.

Dette bekymrer oss. Som akademikere beklager vi at NRK takker nei til den reflekterende formidlingen av humaniora. Som kulturarbeidere synes vi det er illevarslende at det kritiske og analyserende fortrenges av det lette og uanstrengte. Kulturen blir gjort til luksus og forbuksvare; substansen blir uinteressant. Og litteraturen blir altså nesten helt borte.

Disse nedleggelsene og omprioriteringene skjer innenfor rammene av en stor reorganisering og stramme budsjetter. Men prisen på et rent snakkeprogram er i utgangspunktet knapt halvparten av det det koster å fylle det samme tidsrommet med musikk. Og visst kommer de små honorarene og Ønskediktets minimale royalty-utgifter i tillegg, men det kan ikke være snakk om at dette er en effektiv måte å spare penger på. Det dreier seg om ørsmå beløp i den store sports- og nyhetssammenhengen. Kanal- og kulturledelsen har sikkert sitt å stri med, men nå er de i ferd med gjøre sitt eget kulturelle og kulturpolitiske ansvar til salderingspost.

NRK har konsekvent møtt synkende rating med å gjøre stoffet lettere og enklere og med å viske ut sin egenart. Men hvis lytterne svikter P2, er det neppe fordi de får for mye kultur i Kulturkanalen.

Janike Kampevold Larsen
stipendiat ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, UiO, og litteraturkritiker

Erling Sandmo
forsker ved Institutt for samfunnsforskning og frilans musikkritiker i NRK P2

Knut Olav Åmås
forfatter og forlagsredaktør i Universitetsforlaget

Om du vil støtte dette oppropet, kan du sende en kort e-post til ballade@mic.no. Vi vil så bringe disse elektroniske underskriftene videre til initiativtagerne. Du står også fritt til å kopiere og distribuere teksten videre.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.