Musikkorps

Norsk Musikkorpsforbund: – Sterkt gjennomslag for korps hos kulturkomiteen

I familie-, kultur-, og administrasjonskomiteens innstilling til St 48 om kulturpolitikk fram mot år 2014, har korpsene fått gjennomslag på flere viktige punkt. – Vi har et veldig godt grunnlag å arbeide videre på. Alle partier gir sterk støtte til de frivillige kulturorganisasjonene, og har tatt et oppgjør med den nedvurderingen av organisasjonene kulturmeldingen har. Vi har hatt en svært konstruktiv dialog med stortingspolitikere fra alle parti i forbindelse med kulturmeldingen, sier en fornøyd generalsekretær Anne Elise Tryti i NMF.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Det er informasjonskonuslent Tone Sæle i Norges Musikkorpsforbund som har sendt Ballade NMFs kommentar til innstillingen fra familie- kultur og administrasjonskomiteen om kulturpolitikk fram mot 2014, som ble lagt ut tirsdag.

NMF har særlig merket seg at følgende forslag:

· at organisasjonene fortsatt skal fordele frifondmidlene
· at komiteen peker på den betydningen voksenopplæringsmidlene har og uttaler at det er behov for treffsikre ordninger inn mot musikk og teater når det gjelder midler til profesjonell skolering
· at NMF har også fått gjennomslag i komiteen for behovet for midler til forskning om de frivillige organisasjonenes rolle i kulturlivet, spesielt barn og unge og deres organisasjonstiknytning

Komiteen ( unntatt H og KrF) foreslår at korps- og orkestermusikk skal sidestilles med kirkemusikk slik at Tonoavgiften blir dekket av kultur- og kirkedepartementet. I dag betaler NMF 1,2 millioner i Tonoavgift for sine medlemmer, mens kirkemusikken altså får dette dekket over statsbudsjettet

Lengst i konkrete forslag til korpsene går Ap, Sp og SV. Partiene bemerker NMFs høringsuttalelse, der det blir framhevet at en fullstendig instrumentpark koster mellom 400 000 og 2 millioner kroner, og må fornyes med jevne mellomrom. Ap, Sp og SV mener derfor det skal settes av et årlig beløp til investeringer i instrumenter til korps og orkestre i statsbudsjettet eller opprettes et fond til formålet.

De samme tre partiene mener at ”kulturlivet trenger og fortjener gode steder å være – lokaler egnet både til å innøve og utøve kultur. Dette gjelder ikke minst alle de barn og unge som er med i skolekorps”. NMF får stadig flere meldinger fra korps som har problemer med å få øvingslokaler gratis, noe voksenopplæringsloven hjemler for alle som mottar voksenopplæringsmidler.

Ap, Sp og SV var mot fjerning av det statlige, øremerkede tilskuddet til kulturskolene og fjerningen av taket på egenbetalingen. Partiene har nå lagt fram forslag om en helhetlig plan for å sikre at alle barn i Norge som ønsker det, skal få tilbud om plass i kulturskolen innenfor en rimelig egenbetaling.

SV har også merket seg et annet av NMFs forslag: Fri dirigenttjeneste til skolekorps.

Korps blir nevnt en rekke steder på positive måter. Blant annet bemerker komiteen at trender som ser ut til å ha svekket de frivillige organisasjonene generelt, ikke ser ut til å treffe kulturlivets organisasjoner på samme måte. Aktiviteter som blant annet korps og kor ser seg fortsatt tjent med å være med i en organisasjon. Dette er i samsvar med NMFs erfaringer: NMF økte medlemsmassen i fjor for tredje år på rad, og har igjen over 70.000 medlemmer.

Innstillingen fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen kan du lese i sin helhet her. Ballade gjør oppmerksom på at dette dreier seg om en midlertidig, ikke-korrekturlest utgave av dokumentet, slik at enkelte endringer fremdeles kan forekomme.

Stillinger

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev