Synne Skouen

Tippemidler til kultur og idrett

Kultur og idrett henter fra begynnelsen av neste år hele overskuddet til tippemidlene og må ikke lenger dele med forskningsprosjekter og vitenskapen. Forskning sikres på andre måter og kultur og idrett får alle inntekter fra Norsk Tipping fra 1. januar 2003. Stortingsflertallet onsdag får også ovasjoner fra leder i Norsk Komponistforening, Synne Skouen. – Her er det bare å glede seg, sier komponisten til Ballade.

Kalender

Lørdagsopera: Jussi i våre hjerter

02/03/2024 Kl. 18:00

Oslo

KvarTettPå 2024 – Ravelorama 

02/03/2024 Kl. 14:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

02/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Gårdagens Stortingsinnstilling om heretter å bruke alle tippemidler på kultur og idrett gleder kultur-Norge. Norsk Musikkråds Øyvind Stålsett ropte i gårsdagens utgave av Musikkrådets eget nettsted et «Hurra!» for vedtaket, og skriver:- Det er en gledens dag for det frivillige kulturlivet når nå Stortinget har bestemt seg for å fordele mer penger til kultur! Det ser ut som at Stortinget har sett grundig på våre kritiske merknader til det opprinnelige forslaget og endret dette slik at helhetstenkningen blir bedre ivaretatt, – og dette er vi glad for.

Rundt 120 millioner kroner av ekstrapotten, som er kommet i stand etter et forslag fra FrP, og etter forhandlinger mellom FrP, AP og SV, vil gå til frivillige organisasjoner. – Ekstra penger kan bety nye instrumenter og uniformer, og mindre kakelotterier for korpsene, sier Trude Drevland, generalsekretær i forbundet, til NRKs Kulturnytt. – Pengene kommer utrolig godt med i dagens frivillige Norge, nettopp fordi vi lever i et moderne samfunn hvor folk har det mer travelt enn før.

Den kulturelle skolesekken, som er et tiltak som skal styrke kunst- og kulturundervisningen i skolene, skal i følge NRK få 40 prosent, rundt 160 millioner kroner, fra de ekstra tippepengene. Dette innebærer en tidobling av midlene de har i dag.

— Det er selvfølgelig veldig gledelige nyheter, men vi stiller oss litt avventende til hvilken betydning dette får fremover, sier leder for Den kulturelle skolesekken, Randi Ertesvåg til NRK i dag. – Vi vet for eksempel ikke hvilke føringer som vil ligge til de enekelte tilskuddene. Hvor skal pengene og trykket settes inn? Vi vet jo at det er store hull å fylle, og vi har vel en del tanker om hvordan disse penger skal kunne brukes.

Norsk Komponistforenings nye leder Synne Skouen er også lykkelig og positivt innstilt til saken når Ballade kontaktet henne torsdag ettermiddag. Hun føler trygghet for at midlene vil bli brukt på en bra måte, og at dette vil bedre forholdene for norsk kulturliv og norske komponister. Dette står i kontrast med uttalelsene til hennes forgjenger, Glenn Erik Haugland, som i forrige uke omtalte hele forslaget som «ureflektert luftgitarpolitikk».

— For å si det sånn, ville det vært utrolig surmaget om vi ikke hadde gledet oss over et slikt vedtak.

Det er altså først og fremst den brede folkelige kulturen som får støtte gjennom vedtaket som er gjort. 400 millioner ekstra kroner kommer nå idretten og kulturen til del, mens forskningen – som hittil har vært den tredje mottageren av tippemidlene – skal finaniseres på annen måte. Avtalen fastslår en økt støtte til frivillige organisasjoner. En annen prioritert oppgave, og et satsningsområde, er bygging av fleraktivitetshus. Reduserte egenandeler og fjerning av egenandelene for kulturtilbud til elever i skolen er noe av det midlene skal gå til. Det er også planer om å øke tilbudene til kultur- og idrettsaktivitet i skolen.

Innstillingen er som nevnt et resultat av en sjelden allianse mellom Frp, Arbeiderpartiet og SV. Det prates om en drakamp mellom Frp på den ene siden som bare har vært interessert i den folkelige kulturen, og SV på den andre kant som også vil gi plass til «finkulturelle» tiltak. Det er grunn til å tro at begge sider har måttet inngå kompromisser for å komme til enighet om avtalen, noe som har gjort den såpass detaljert. Den skriftlige utgaven av innstillingen vil først foreligge offentlig tirsdag 30.april.

— Vi har laget en detaljert avtale, ikke minst fordi det er oseaner av forskjeller mellom SVs og FrPs kultursyn. Jeg er likevel overrasket over hvor langt vi er kommet, sier SVs Øystein Djupedal i en kommentar til NTB i går.

–Jeg kjenner ikke til detaljene i denne innstillingen og vet ikke hvordan diskusjonen tidligere har løpt, men har notert meg innstillingens innhold og regner med at en del av de holdningene Frp tidligere har ytret nå har blitt skrinlagt, sier Synne Skouen fra Norsk Komponistforening til Ballade.

Midlene som tidligere har vært satt av til forskning utgår fra tippelmiddelpotten, noe som fik mange til å stille seg avvisende til det opprinnelige forslaget fra FrP. Nå vil norske vitenskapsmenn i følge NTB i stedet hente sine penger fra et fordoblet forskningsfond som for tiden beløper seg til 27 milliarder kroner.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.