Sagene Janitsjarkorps (Foto: www.sjk.org)

Norges Musikkorps Forbund absolutt tilstede i Jönköping

«Men hvor er Norges Musikkorps Forbund?» ble det spurt i artikkelen om WASBE-konferansen. «På WASBE-konferansen, så klart», sier Norges Musikkorps Forbund. Forbundets leder, Ulf-E. Rosenberg svarer her på kritkken fra Hilde Holbæk-Hanssen og avfeier på det sterkeste at de er blitt navleskuende.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Ulf-E. Rosenberg

Ballade.no etterlyser Norges Musikkorps Forbunds tilstedeværelse på den store korpskonferansen som World Association for Symphonic Bands and Ensembles (Wasbe) avholdt i Jönköping i begynnelsen av juli. Det enkle svaret er: NMF var der. Representert ved undertegnede, Ulf-E. Rosenberg, NMFs visepresident, og forbundets nytilsatte musikksjef, Harald Eikaas.
Som begge tok noen dagers fri fra familie og ferie nettopp for å følge opp Wasbe-konferansen – slik som landsmøtet i Norges Musikkorps Forbund i sin handlingsplan også har vedtatt å bygge opp igjen kontakten med Wasbe. Foruten å lytte til flotte konserter og delta på seminar, gjennomførte vi et godt møte og en rekke uformelle samtaler med Wasbes ledelse nettopp om hvordan NMF og norsk musikkorpsbevegelse kan styrke kontakten med Wasbe og få mer utbytte av hverandre.
Vi snakket om:
– mulighetene for et verdenskorps for ungdom, World Wind Orchestra, med mulig sete i Norge
– hvordan sikre økt norsk deltakelse på Wasbe-konferansen ved at NMF stiller opp med sitt informasjonsapparat
– hvordan sikre at norsk ungdom kommer med i det internasjonale prosjektkorpset under konferansen
– hvordan bidra til at et norsk korps kan få plass også på konferansen i Singapore i 2005
– hvordan fortsatt bidra til at norske verk blir framført på konferansen.

NMFs representanter reagerte, som ballade.no, også med undring på at Wasbe med sin konferanse i Jönköping, fire timers biltur fra grensen til Norge, ikke har lykkes å nå bedre fram til representanter fra bredden i norsk musikkorpsbevegelse – eller svensk, for den saks skyld. Og på konferansen undret også vi oss over at toppkorps med framføringer av høy musikalsk og
kunstnerisk verdi og interesse ikke samlet mer enn 100-200 lyttere i salen. Men i stedet for å kinne på lyter og unnlatelser, velger vi å gå på med friskt mot for å sikre at norsk musikkorpsbevegelse kan få glede av det internasjonale nettverket som Wasbe representerer.

Så spør Ballades utsendte om «norsk korpsbevegelse er blitt så navlebeskuende at de ikke har interesse av hva som rører seg i resten av verden?»

Jeg vil si at den manglende norske deltakelsen ved Wasbe (hvor det for øvrig var bred norsk representasjon på program- og repertoarsiden), representere unntaket i en korpsbevegelse med et dypt og bredt internasjonalt engasjement. Nettopp på denne tiden av året er det høysesong for korps-turer ogkorps-turneer. Tusenvis av norske musikanter er gjennom våren og sommeren på
sesongens høydepunkt – ute i Europa og resten av verden. Turene spenner fra det tradisjonelle konseptet med gjensidig besøk mellom norske og utenlandske korps – til ressurskrevende turneer eller konkurransedeltakelser med framføringer av høy kunstnerisk verdi på prestisjefylte arenaer. Fordi vi både er en bredde- og elitebevegelse. På samme måte er en rekke utenlandske toppdirigenter knyttet til norske korps – og norske dirigenter reiser ut for inspirasjon, utdanning ogoppdrag.

Som forbund for bevegelsen, satser NMF sterkt på internasjonalt samarbeid -faktisk har det vært et særlig prioritert område de siste årene. Noen eksempler:

– NMF er sekretariat for det norske samarbeidet mellom amatørmusikkorganisasjoner, som årlig arrangerer Nordens Blåsesymfonikere, et ungdomskorps bestående av unge, talentfulle musikere fra hele Norden. Mer om dette kan du lese på <http://www.musikkorps.no/db/2/4/document1423.ehtml>

NMF har et omfattende samarbeid med den sørafrikanske korpsorganisasjonen Field Band Foundation (FBF). Norske instruktører reiser som fredskorpsarbeidere til Sør-Afrika, og sørafrikanere kommer til Norge i ett år. I sommer er det også det fjerde året med sørafrikanske instruktører på NMFs sommerkurs for barn og ungdom. Samarbeidet bringer nye dimensjoner til vår bevegelse, og viser hvordan korps kan spille en liten, men for mange helt vesentlig, rolle i omformingen av det sør-afrikanske samfunnet, fra apartheid til likeverd for alle – slik korpsene spilte en rolle i det store nasjonsbyggingsprosjektet i Norge i forrige århundre. Mer om Sør-Afrika og dette samarbeidet kan du lese på
<http://www.musikkorps.no/db/2/14/document2045.ehtml>

— Norge har noen av Europas fremste brass band, og NMF er en tungvekter i den internasjonale brass band-bevegelsen. I mai arrangerte NMF tidenes mest omfattende Europamesterskap i Bergen, en festival som gikk over en uke. Som i tillegg til selve korpskonkurransen (med norsk nyskrevet verk i konkurransen), også omfattet europeisk dirigentkonkurranse, samling for
European Youth Brass Band, konserter med europeiske toppkorps og europeisk konferanse om korps og markedsføring. NMF har også medlemskorps som har blitt europamestere, vunnet den internasjonale topp-konkurransen i Kerkrade (Nederland) og blitt nord-amerikanske mestere. Forbundet har støttet alle korpsene som har satset på disse arenaene.

For undertegnede er summen av dette noe annet enn å være navlebeskuende. Og vi skal stadig bli bedre. Også på Wasbe.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.