Lovisa Midtbø

Norges Musikkorps Forbund vurderer utmelding

Norges Musikkorps Forbund og Norges Korforbund utgjør til sammen nærmere 60 prosent av den individuelle medlemsmassen i Norsk musikkråd – og 76, 6 % av studieaktivitetene. Nå er man skuffet over at helgens landsmøte ikke ga dem større gjenomslagskraft i forhold til spørsmålet rundt såkalt åpent studieforbund. – Styret i Norsk musikkråd valgte å trumfe gjennom sitt syn, sier Trude Drevland. – Det har vi merket oss.

Kalender

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

Spectro Duo – Trailblazers Tour

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

— Vi gikk til landsmøtet med åpne kort, og ønsket å se hva som var mulig å få til ut i fra de forskjellige ståstedene, forteller generalsekretær Trude Drevland i Norges Musikkorps Forbund. – Det er tross alt det som politikk går ut på.

I utgangspunktet foreslo Norges Musikkorps Forbund og Norges Korforbund å trekke sitt forslag til Landsmøtesak 7B, dersom styret i Norsk Musikkråd gjorde det samme med forslaget om såkalt Åpent studieforbund. I avstemningen ble Åpent studieforbund vedtatt mot 17 stemmer, hvorav 14 tilhørte Norges Korforbund og Norges Musikkorps Forbund.

— Forslaget om Åpent studieforbund er noe styret i Norsk musikkråd har trumfet gjennom, uten å innhente synspunkter fra organisasjonene, og egentlig også uten noen reell dokumentasjon av behov. Vi møtte svært liten forståelse for våre innvendinger, og likeledes vårt ønske om en mer rettmessig representasjon. Om begge sider hadde trukket sine saker, kunne vi i ro og mak ha satt ned et utvalg, men det var den politiske ledelsen i Norsk Musikkråd åpenbart ikke interessert i.

Drevland er av den oppfatning at modellen med Åpent studieforbund vil gi de uorganiserte utøverne for stor betydning. Også presidenten i Norges Musikkorps Forbund, Lovisa Midtbø, synes resultatet av helgens landsmøte ble uheldig.

— I dag oppplever vi at norsk korpsbevegelse er reelt truet, med mye frafall i de eldre årsklassene. Vi mangler de økonomiske midlene til å differensiere og videreutvikle korpsene våre, og føler derfor at vedtaket i Norsk musikråd blir feil i forhold til de utfordringer vi står overfor. Dette dreier seg grunnleggende om verdivalg. Vi fikk forståelse for vår sak hos fylkesmusikkrådene, som prøvde å gå inn i en meglerrolle i forhold til Musikkrådets politiske styre. Dét oppfattet vi i det minste som noe positivt.

Midtbø sier at samarbeidsklimaet i Norsk musikkråd ikke har vært det beste, og at den situasjonen neppe bedres i lys av vedtakene som ble gjort.

— Jeg kom selv inn i forbundsstyret i 1992, og kan ikke legge skjul på at det nok ikke har vært like ryddige forhold hele veien. Nå vil vi vurdere hele vårt engasjement i Norsk musikkråd, og se om vi kan være bedre tjent med et annet studieforbund. En eventuell utmelding fra vår side må skje innen 1. juli, som er den formelle fristen.

Derfor skal både Norges Musikkorps Forbund og Norges Korforbund ha ekstraordinære møter, henholdsvis 22. og 16. juni.

— Dette er en stor og viktig sak, som skal behandles deretter, sier Midtbø. – Vi har tross alt vært med i Norsk musikkråd i 25 år.

Siste ord i denne omgang får gå til generalsekretær Drevland: – Vi går nå inn i en politisk runde, og vil ikke på forhånd signalisere noen avgjørelse. Men vi har som sagt merket oss holdningene som styret i Norsk musikkråd har lagt for dagen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.