240608

Styrk demokratiet – mer penger til brukerne

Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Norges Korforbund (NK) ønsker å styrke demokratiet i det frivillige musikkliv, samt sørge for at kor og korps får en større andel av de økonomiske ressurser som kommer musikklivet til del gjennom voksenopplæring. I praksis innebærer dette at de to organisasjonene krever mer innflytelse i Norsk Musikkråd. I motsatt fall kan det gå mot utmeldelse, noe som i så fall ville innebære en halvering av Musikkrådets medlemsmasse.

Kalender

— Vi utgjør en samlet medlemsmasse på rundt 100 000 medlemmer. Når det gjelder studieaktiviteten har våre to organisasjoner omtrent 80% av all studievirksomhet i Norsk musikkråd. Vi fremme derfor et forslag som vil gi en langt mer demokratisk stemmefordeling mellom organisasjonene i Norsk musikkråd enn dagens ordning, sier Kåre Hanken og Trude H. Drevland, generalsekretærer i henholdsvis Korforbundet og Musikkorpsforbundet.

— Vi kan ikke lenger sitte rolig å se på at store pengesummer som er ment å gå til brukerne av voksenopplæringsmidlene, blir spist opp av behandlingsgebyrer. Vi fremmer derfor forslag om at behandlingsgebyret som kommer på toppen av midler som Musikkrådet får for å forvalte VO-ordningen, skal trappes ned, og fjernes helt. Senest innen utgangen av 2003.

— Vi handler på mandat fra våre medlemskor og medlemskorps. Det sier seg selv at vi ikke gjør jobben vår dersom vi aksepterer at to og en halv million kroner som skulle gått til kor og korps hvert år, går vekk i administrasjon.

Begge organisasjonene har gjennomgått saken i sine respektive organisasjoner. Musikkrådets landsmøte arrangeres i Geiranger 1. – 3. juni, og organisasjonene har frist til 26. mars med å sende inn saker til Landsmøtet.

— Vi ønsker imidlertid å gå ut allerede nå med våre krav, ikke minst for at vi ønsker ryddighet og åpenhet, sier Hanken og Drevland.

Følgende organisasjoner er for tiden tilsluttet Musikkrådet:

AKKS, Foreningen Musikk fra livets begynnelse, Foreningen norske kordirigenter, Landsforbundet Dissimilis, Landslaget for Spelemenn, Landslaget Musikk i Skolen, Musikkens Venners Landsforbund, Norges Barne- og Ungdomskorforbund, Norges Kirkesangforbund, Norges Korforbund, Norges Musikkorps Forbund, Norsk Arbeidersangerforbund, Norsk Country-musikk Forbund, Norsk Festivalsangerforbund, Norsk forening for musikkterapi, Norsk Jazzforum, Norsk Kammermusikkforbund, Norsk kantor- og organistforbund, Norsk Mandolin og Balalaika Orkester Forbund, Norsk Munnspillforum, Norsk musikkbibliotekforening, Norsk Musiker- og musikkpedagogforening, Norsk Rockforbund, Norsk Skoleorkesterforbund, Norsk Viseforbund, Norske Musikklæreres Landsforbund, Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund, Norske Trekkspilleres Landsforbund,Rytmisk musikkforum og Ung Kirkesang.

Videre bakgrunn for saken – samt de to organisasjonenes forslag til endringer -finner du ved å gå [link id=55587 title=»hit»].

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.