240608

Masseflukt fra Norsk Musikkråd

Uenighet om musikkrådets forvaltning av voksenopplæringsmidler, samt generell misnøye med den demokratiske strukturen i organisasjonen, gjør at Norges Korforbund og Norges Musikkorps Forbund nå ønsker å gå ut og starte et nytt studieforbund. Disse to grupperingene alene representerer 78 prosent av Norsk Musikkråds studiemidler, og vil påføre organisasjonen et massivt tilbakeslag.

Kalender

Det er bladet Musikk-Kultur som melder dette i siste nummer.

Du kan lese med om saken her.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.