Kristin Danielsen (Foto: Marta Anna Løvberg)

Nå har Kulturrådet blitt Kulturdirektoratet

Kulturrådet har nå endret navn til Kulturdirektoratet, mens rådskollegiet som forvalter Norsk kulturfond beholder navnet Kulturrådet.

Kalender

Jubileumskonsert – Schola 60 år!

15/06/2024 Kl. 17.00

Oslo

Irsk søndagskonsert med Caraid

16/06/2024 Kl. 15:00

Oslo

– Vi rydder i rollene, men samfunnsoppdraget vårt er det samme, sier direktør Kristin Danielsen i en pressemelding.

Virksomheten som nå heter Kulturdirektoratet utfører flere forvaltnings- og utviklingsoppgaver i kultursektoren på vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet. Direktoratet jobber blant annet med tilskuddsforvaltning og kunnskapsproduksjon, og forvalter museumssektoren og en rekke andre kulturinstitusjoner. Direktoratet er nasjonal koordinator for økt mangfold i kultursektoren, og arbeider med internasjonalt kultursamarbeid og med innovasjon i kulturnæringene. Kulturdirektoratet er også sekretariat for Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde.

Mens Norsk kulturfond forvaltes av rådskollegiet i det som fortsatt heter Kulturrådet – på armlengdes avstand fra myndighetene, heter det videre i pressemeldinga: Frem til nå har virksomheten og rådskollegiet hatt samme navn, men fra 1. januar 2023 er det bare rådskollegiet som bærer navnet Kulturrådet.

– Denne navneendringen vil synliggjøre vår rolle som fagetat, og som en viktig kunnskapsleverandør for kultursektoren. Nå blir det tydeligere hvem som fatter de ulike beslutningene og hvilke oppgaver direktoratet og de kollegiale organene utfører for den samlede norske kultursektoren, sier Kristin Danielsen, direktør for Kulturdirektoratet.

Kulturdirektoratet har oppretta en egen spørsmål-og-svar-side om navneendringa.

Siden 1965 har Kulturrådets samfunnsoppdrag vært «å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og bidra til at kunst og kultur gjøres tilgjengelig for flest mulig».

– For oss i Kulturdirektoratet betyr det at vi skal jobbe for et nyskapende og mangfoldig kunst- og kulturliv, for at flere skal ta kunsten og kulturen i bruk, og for å vise hvilken betydning kunsten og kulturen har for samfunnet, sier Danielsen.

Kulturdirektoratet har 150 ansatte og har kontorer i Oslo, Trondheim og Bodø. Navneendringen innebærer ingen endring i arbeidsoppgaver, organisering eller antall medarbeidere, skriver Kulturdirektoratet.

Det har vært både debatt og forvirring i kulturfeltet om direktoratoppgavene og om Kulturrådet burde gått i retninga av å bli et direktorat. Som på denne debatten sommeren 2021. Da diskuterte kulturpolitikere og kunstnerlobbyister med flere om gangen mot direktorat har skjedd uten politisk avklaring, og om det har endt med saksforberedende funksjoner som påvirker hvor midlene til kunst- og kulturproduksjon havner.

I 2019 forvaltet Norsk kulturråd 1,4 milliarder offentlige støttekroner.
I pandemiårene lå nivået adskillig høyere på grunn av de særegne kriseordningene til avlyst/nedskalert publikumsaktivitet i pandemi og smittevernregime.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.