IMG_0463

Norsk Rockforbund støtter styret i Musikkrådet

Norsk Rockforbund har nå meldt seg på i ordkrigen mellom Norsk Musikkråd, Norges Musikkorps Forbund og Norges Korforbund. Her kan du lese arrangørutvikler Trond Bjørknes’ versjon av begivenhetene på Union Hotell, som er nokså annerledes enn det som er fremkommet i form av uttalelser fra Musikkorps- og Korforbundet.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Dramatisk Landsmøte i Norsk musikkråd

Landsmøtet i Norsk musikkråd vedtok i helgen styrets forslag om å gjøre Musikkrådet til et mer åpent studieforbund. Norges Korforbund og Norges Musikkorps Forbund hadde fremmet et alternativt forslag som ble nedstemt. Dermed heller det mot utmelding av Norsk musikkråd for de to organisasjonene.

Norsk musikkråd inviterte til Landsmøte i naturskjønne Geiranger i Pinsehelgen. Møtet ble arrangert på Union Hotell, men symbolikken til tross; det kan nå se ut til at de to største medlemsorganisasjonene Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Norges Korforbund melder seg ut. Selv om dette er en uheldig utvikling, kommer det ikke som noe sjokk. De to organisasjonene hadde på forhand gjort det klart at de ville ta sine hatter og gå hvis de ikke fikk det som de ville på møtet.

Stridens kjerne er styrets forslag om å gjøre NMR til et åpnere studieforbund. Dette medfører at det blir lettere for band som ikke er tilsluttet NMR (det vil si de aller fleste) å få voksenopplæringstilskudd. Alle organisasjonene i NMR med unntak av kor og korps ser på dette som en mulighet til å nå nye grupper i samfunnet, og ikke minst som en mulighet til å rekruttere nye medlemmer. Kor og korps mener derimot at dette vil føre til gratispassasjer-problemer, og at NMR havner i konkurranse med sine egne medlemsorganisasjoner. Ved siden av dette har de to store krevd å få fjernet behandlingsgebyret på voksenopplæringsmidlene innen 2003. Dette ville ha medført en svekking av de allerede økonomisk svake fylkesmusikkrådene. Til sist ville de ha en vesentlig større representasjon på Landsmøtet. Dette er i og for seg ikke noe urimelig krav all den tid de er så store som de er. Landsmøtet kom dem derfor i møte på dette punktet, og det ble vedtatt en ny fordeling som gir noen flere delegater til de store organisasjonene, deriblant oss.

Etter flere forhandlingsmøter mellom styret i NMR og lederne i NMF og Korforbundet, ble det klart at det ikke var noe grunnlag for kompromisser, til tross for at styret justerte sitt forslag på flere punkter for å imøtekomme motforestillingene fra NMF og Korforbundet.

Vi håper nå at den lange perioden med konflikter og maktkamp i Musikkrådet er over, og at den blir avløst av en periode med konstruktivt samarbeid, med eller uten NMF og Korforbundet.

De øvrige sakene på Landsmøtet var langt mindre kontroversielle, og vi i NRF er særlig godt fornøyde med å ha fått inn flere viktige punkter i Handlingsprogrammet. Noen høydepunkter:

Faglig styrking av arrangørleddet, med en eksplisitt satsning på publikum. Mer og bedre tilrettelegging av samarbeid mellom medlemsorganisasjonene, mellom annet ved hjelp av kompetansekartlegging.

Videre utvikling av modellen for sjangerspesifikke kompetansesentra.

For mer informasjon om Landsmøtet og de viktigste sakene, se www.musikk.no.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.