Trond Bjørknes, NRF

Norsk Rockforbund: – Kor og korps er lite interessert i samarbeid

Norsk Rockforbund er det tredje største forbundet i Norsk Musikkråd. De omtaler paraplyorganisasjonen som et forum for svært sprikende synspunkter for tiden, der to hester lenge har forsøkt å dra lasset i hver sin retning. En eventuell utmeldelse av kor og korps vil medføre meget store inntektstap, men kan etter Rockforbundets syn også innebære en ny vår for de gjenværende organisasjonene.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Trond Bjørknes er arrangørutvikler i Norsk Rockforbund, og er også leder av SON – Seksjon for Organisasjoner og Nettverk i Norsk Musikkråd. Han var til stede under møtet på Union Hotel i Geiranger, og følte at Norges Musikkorps Forbund og Norges Korforbund lot uenigheten om det såkalte åpne studietilbudet ta altfor mye av tiden.

— Alt handlet om de to store organisasjonene, så det var nesten så vi andre ble sittende og kjede oss. Dessuten syntes jeg det ble veldig mye fokus på hva Norsk Musikkråd kunne gjøre for å imøtekomme kravene fra Kor- og Korpsforbundet, og ikke ett ord om hva kor og korps selv kunne bidra med for Musikkrådet. Det kan virke som om de to store har et rent instrumentelt syn på Musikkrådet, der alt handler om hva de kan hente ut til egen fordel. På landsmøtet virket de rett og slett ikke interessert i samarbeid på tvers av organisasjonsgrensene.

Stridens kjerne var som kjent spørsmålet om Åpent Studieforbund, der Norges Musikkorps Forbund og Norges Korforbund frykter at for mye av voksenopplæringsmidlene heretter vil gå til de uorganiserte miljøene. Dermed blir det kanskje et åpent spørsmål om avstanden mellom synspunktene til de to store forbundene på den ene siden, og de mange mindre på den andre, er blitt så stor at det ikke lenger er mulig å holde paraplyorganisasjonen samlet.

— Jeg tror faktisk man kan si det så sterkt, mener Bjørknes. – Styret i Musikkrådet prøvde etter mitt syn å fire så godt det lar seg gjøre, og hadde bl.a. en prøvevotering alt på lørdag formiddag, der 25 av 27 organisasjoner gikk inn for den nye modellen. Når det gjelder kravene fra korps og kor om en mer rettferdig delegatfordeling i lys av medlemsmasse og aktivitetsnivå, var det et av de enklere punktene. Her ble det foretatt en justering, som også kommer NRF til gode, siden vi er det tredje største forbundet.

Med den nye modellen vil det bli lettere for musikkutøvere som ikke er tilsluttet Norsk Musikkråd å få midler til voksenopplæring. Dette ser Norsk Rockforbund som en stor fordel fra sitt ståsted.

— For oss er det jo midt i blinken, fordi det vil bli lettere å få VO-midler til de to til tretusen rockgruppene som finnes her hjemme. Det er klart at for eksempel AKKS, som i dag er de eneste som tilbyr opplæring til band, kan oppfatte dette som konkurranse, men det bør egentlig være et godt grunnlag for å rekruttere nye medlemmer til dem.

Norsk Rockforund sto bak 17, 409 studietimer i løpet av 2000, og har så langt i år også økt aktiviteten. Bjørknes’ er derfor optimistisk på både egne og Musikkrådets vegne, selv om de to store forbundene nå skulle velge å forlate organisasjonen.

— En eventuell utmeldelse vil i verste fall innebære et tap på rundt tyve millioner av det samlede VO-tilskuddet, som til sammen er på 31 millioner. Like alvorlig er at seks millioner av tilskuddet til administrasjon kan forsvinne, noe som vil føre til en alvorlig svekkelse av fylkesmusikkrådene. Men vi må likevel ikke la håpløsheten bre seg. I det siste har Musikkrådet spriket noe voldsomt, der to hester har prøvd å trekke lasset i hver sin retning. Om kor og korps nå velger å gå ut, må man se seg om etter nye løsninger, og jobbe offensivt for å sikre fortsatte inntekter.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev