Berit Handegard, Rita Hirsum Lystad, Linda Hofstad Helleland og Karl Ove Midtbø (Foto: Aslaug Olette Klausen)

Musikkorpsenes år 2018 får fem millioner til

Kulturdepartementet har med det doblet støtten til jubileumsåret.

Kalender

2018 har fått offisiell status som Musikkorpsenes år. I 2016 fekk Norges Musikkorps Forbund 5 millionar kroner frå spelemidla til planlegging og gjennomføring. No gjer regjeringa ytterlegare 5 millionar kroner til føremålet. Det er to sentrale jubileum knytt til musikkorps i 2018. Det er 100 år sidan Norges Musikkorps Forbund blei stifta og det er 200 år sidan ordninga med militærkorps blei oppretta.

– Eg gler meg til det store året for musikkorpsa i 2018. Lokale og frivillige kulturtilbod er ein sentral del av grunnmuren i norsk kulturliv. Korpsrørsla er viktig for det frivillige kulturlivet, og sikrar talentutvikling og rekruttering av profesjonelle musikarar, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland i ei pressemelding.

Les også: Fem millioner til Korpsåret 2018

Løyvinga på 5 millionar kroner i 2017 skal bidra til å utvikle samarbeidet med andre kulturaktører og opne for fleire regionale og lokale prosjekt. Kulturdepartementet føreset at NMF vil arbeide for privat medfinansering til gjennomføringa av året. Samla beløp frå speleoverskotet er på 10 millionar kroner til saman for 2016 og 2017.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Økonomikonsulent

Norges Korforbund

Konsertmester II / Second Concertmaster II

Kringkastingsorkestret (Kork)

Avdelingsleder II

Drammen kulturskole

Daglig Leder

Stiftelsen Folken

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev