Berit Handegard, Rita Hirsum Lystad, Linda Hofstad Helleland og Karl Ove Midtbø (Foto: Aslaug Olette Klausen)

Fem millioner til Korpsåret 2018

Korpsforbundet fikk beskjeden om at de får en tredjedel av hva de søkte om, og offisiell status som Musikkorpsenes år i møte hos Kulturministeren fredag.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Fredag møtte Korpsforbundets ledelse Kulturminister Linda Hofstad Helleland. På agendaen sto beskjed om midler til Korpsåret 2018. En sammenslått feiring av Korpsforbundets 100 års jubileum, og Forsvarets Musikk 200 års jubileum samme år.
Regjeringen bevilger fem millioner kroner til det som ble uttalt som forberedelser av Korpsåret 2018. Året får også offisiell status som Musikkorpsenes år.
– Det betyr at vi kan gjennomføre på en god måte de mange arrangementene vi har planlagt for 2018. I tillegg kan vi gi grasrota midler til å få på plass egne arrangement, sier prosjektleder Berit Handegard i Norges Korpsforbund til Ballade.
President i korpsforbundet Rita Hirsum Lystad supplerer med at midlene er en solid startkapital, og altså en god start. I tillegg understreker begge at anerkjennelsen som ligger i offisiell status som korpsår er like viktig som midlene.
– Vi ville ikke kunne gjøre alt vi har planlagt uten midlene. Nå blir det storartet, sier Lystad.
Søkte om mye mer
Korpsforbundet søkte imidlertid om tre ganger mer penger. I søknaden ble det søkt om tre millioner utbetalt i 2017, og 12 millioner til gjennomføring i 2018. Summen på fem millioner skal dekke både planleggingen og gjennomføringen.
– Dere søkte om femten men får fem millioner. Er dere da egentlig fornøyd?
– Det er en god start, og så får vi se.
Det er ikke lagt noen føringer for midlene. Men ifølge departementet var det en forutsetning for tilskuddet at Korpsforbundet også skaffet egne sponsorer. Noe de har gjort.
Kulturministeren forklarte differensen mellom søknadssum og tilskuddet med at ”det er de pengene regjeringen har å gi”.
Samarbeide med forsvarskorpsene
Beslutningen ble ifølge Helleland tatt på bakgrunn av søknaden, og skal ikke ha noen sammenheng med overtakelsen av deler av Forsvarets Musikk. Norges Musikkorps Forbund er mottaker og prosjektleder for Musikkorpsenes år 2018. Forsvarets Musikk har status som partner i prosjektet.
– Vi er veldig glad for at samarbeidet mellom amatørsiden og militærkorpsene har gått som hånd i hanske hele veien. En ting er historien, men vi ser at samarbeidet er like relevant i dag. Derfor har vi jo også kjempet for forsvarskorpsene, sier Lystad.
– Det er litt for ferskt å ha tenkt de tankene. Jeg tror det er viktig for Forsvarets Musikk å være en del av det militære, og prestisjen som ligger i det. Balansen mellom den militære statusen og bidraget inn i det sivile kulturlivet tror jeg er viktig å ivareta, svarer Handegård.
Mens Lystad påpeker at det viktige nå er at forsvarskorpsene overlever.
– Det, og at det tilføres friske midler på kulturbudsjettet. Det er vi spent på.
Konserter, bok og utstillinger
Korpsåret 2018 vil etter planen by på blant annet: Landsfestival i Bergen, VM i Drill på Lillehammer, jubileumskonsert i operaen, utstillinger, økt satsing på integreringsprosjektet Pulse – Stronger Together og både jubileumsbok – og TV-dokumentar.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.