Nordiske flagg, fra norden.org

Mer politikk, mindre kultur?

15. juni vedtok de nordiske kulturministrene at de nordiske støtteordningene for musikk, litteratur, scenekunst og billedkunst (NOMUS, NORDBOK, NordScen og NIFCA) skal legges ned fra 2007. Fagutvalgene skal erstattes av tidsbegrensede programmer som skal utarbeides og styres av politikerne selv, med hjelp fra faglige ad hoc-grupper. En rekke kunstfaglige instanser er skeptiske. – Jeg er sterkt bekymret over utsikten til en struktur som ikke er definert utfra en permanent kunstfaglig ekspertise, skriver formannen i Dansk komponistforening John Frandsen i en uttalelse. Blant tiltakene som er truet på musikkfronten, er Nordiske Musikkdager og Ung Nordisk Musikk. Det er heller ikke sikkert at Nordisk Råds musikkpris består i sin nåværende form.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Hild Borchgrevink

De nordiske kulturministrene har vedtatt reformene på tross av svært kritiske uttalelser fra en rekke kunstnerorganisasjoner i Norden.

”Når man betragter den eksisterende organisationsstruktur […], så forekommer det indlysende, at der må og skal ske en forenkling. Jeg er imidlertid meget betænkelig ved den struktur, der nu foreslås i stedet, og som jeg frygter vil føre til en gradvis udtørring af det langsigtede samarbejde imellem de kunstneriske netværk i Norden,” skriver John Frandsen.

”Man bør være opmærksom på de dele av den hidtidige struktur, der har fungeret etter hensigten, og som ikke kan fjernes, uden at det vil skade de pågældende områder,” skriver Franz Ernst i Dansk Kunstnerråd.

De nordiske kulturministrene vil at nordisk kultursamarbeid fra 2007 skal administreres av et programsekretariat hvor pengene som i dag brukes til de institusjonene som nedlegges, skal gå til nye kulturprogrammer og mobilitetsprogrammer for kunstnere. Disse nye programmene skal være tidsbegrensede, stort sett treårige. I stedet for de faste insitusjonene skal det settes ned ad hoc-grupper og hentes inn sakkyndige på prosjektbasis som får ansvar for det kunstneriske og kulturelle innholdet.

På nordisk nivå ønsker ministrene altså å gå mot mer direkte politisk styring og kun prosjektorientert kunstnerisk kompetanse.

John Frandsen peker på at en nedlegging av NOMUS rammer nordisk musikksamarbeid bredt.

”På musikområdet er der en meget lang tradition for nordisk samarbejde. Vores festival Nordiske Musikdage har mere end 100 år på bagen, og der findes livskraftige netværk inden for både klassisk musik, ny kompositionsmusik, jazz, populærmusik og amatørmusik – herunder ikke mindst kormusik. En stor del af disse netværk henter deres basisfinansiering fra det mellemstatslige samarbejde via bevillinger fra NOMUS. Der er ikke tale om store årlige summer, men grundfinansieringen er alligevel med til at sikre samarbejdets fortløbende karakter,” fremholder Frandsen.

Blant eksemplene han trekker frem, og som også nevnes i Dansk Kunstnerråds uttalelse, er festivalen Ung Nordisk Musikk.

”Jeg vil ikke tøve med at betegne det som en bombe under det nordiske komponistsamarbejde, hvis ikke det sikres, at der stadig er en grundfinansiering til denne begivenhed. Sådan er der en lang række løbende aktiviteter, større og mindre, som hver for sig er af afgørende betydning for, at der findes et gunstigt vækstbed for de nordiske netværk,” skriver lederen for de danske komponistene.

Etter hva Ballade kjenner til er det også usikkert om Nordisk Råds Musikkpris vil bli videreført i den formen den har idag. Ministrene ønsker høyere medieprofil og større synlighet.

John Frandsen, som for tiden også er leder for Nordisk Komponistråd, komponistforeningenes nordiske samarbeidsorgan, frykter at reformene vil gå på bekostning av det kunstneriske innholdet.

”Det er tilsyneladende tanken, at den gamle struktur skal erstattes af ad hoc-ekspertkomiteer, der nedsættes med det formål at løse specifikke, politisk definerede opgaver eller implementere på forhånd givne handlingsprogrammer,” skriver Frandsen.

Han foreslår i stedet å redusere de nåværende fagkomiteene til fem eller seks komiteer, en for hver av kunstarterne litteratur, musik, teater, film, billedkunst og eventuelt arkitektur/design.

Dette er en struktur som minner om den man har valgt på nasjonalt nivå i Norge med opprettelsen av Norsk kulturråd som forvaltningsorgan for Kulturfondet. I Kulturrådet fordeles ingen midler uten at søknadene har vært innom fagutvalgene på hvert enkelt kunstområde. Det ligner også på danskenes Kunstråd.

Her kan du lese mer om Nordisk Ministerråds omorganisering av det nordiske kultursamarbeidet.

Stillinger

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev