Skolenes sangdag (Foto: Krafttak for sang)

Kutt for sang blant skoleelevene: – Ikke en politisk prioritet

INNLEGG: Kunnskapsdepartementet fjerner bevilgningen til Skolenes sangdag og Syngende skole. Krafttak for sang og Musikk i Skolen ber Stortinget om å redde de to sangsatsingene: Vi har ikke råd til å bygge ned det som bygger barna opp!

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Innlegget ble først publisert på hjemmesidene til Krafttak for sang og Musikk i skolen, 3. november 2020.

Av Ulrika Bergroth-Plur, daglig leder, Musikk i Skolen og Jarle Flemvåg, leder, Krafttak for sang

Jarle Flemvåg (Foto: Krafttak for sang)

Ulrika Bergroth-Plur (Foto: Lars Opstad)

Kunnskapsdepartementet har i Statsbudsjettet for 2021 foreslått å fjerne bevilgningen til Skolenes sangdag og Syngende skole. I Statsbudsjettet for 2020 ble satsingene Syngende skole og Skolenes sangdag styrket gjennom et grunntilskudd på 500 000,- i Kunnskapsdepartementets budsjett.

I Statsbudsjettet for 2021 er tilskuddet fjernet, noe som blir begrunnet med at dette ikke er en politisk prioritet.

Dermed er Skolenes sangdag truet av nedleggelse og Syngende-satsingen må trappes ned, noe som vil føre til mindre sang for mange barn og unge i norske skoler.

Sang er et av våre viktigste kulturuttrykk, og har vært en sentral del av den norske skolehverdagen gjennom århundrer. Det er i dag godt dokumentert at sang kan brukes som et effektivt virkemiddel for læring, tverrfaglig undervisning og motivasjon i en rekke fag, samtidig som sangen selvsagt også har en egenverdi. Dessverre viser både forskning og praktisk erfaring at det synges betydelig mindre i dagens skole enn før, og at kompetansen knyttet opp til bruk av sang som verktøy, virkemiddel og kulturbærende aktivitet er svekket hos lærerne.

Syngende skole og Skolenes sangdag
For å være med på å snu den negative trenden har Krafttak for sang og Musikk i Skolen utviklet programmet Syngende skole som skal styrke og forankre sangen som en naturlig del av skolehverdagen og skolens virksomhet. Den viktigste målsetningen er å skape mer sang og sangglede på skolen. I tillegg bidrar programmet til at det kan oppnås en tydelig og forutsigbar struktur for sang på den enkelte skole. I løpet av de siste årene har nærmere 200 skoler, 50000 elever og 5000 lærere kunnet nyte godt av programmets innhold og materiell, og interessen er stigende. Over 60.000 brukere har tilgang til repertoar- og metodikkbanken Sangbanken.no.

Skolenes sangdag er et årlig arrangement der nærmere 400 skoler og 80-100 000 barn synger sammen med Oslo Filharmonien. Her gis alle landets skoler muligheten til å være med på en livesending med sang og klassisk musikk, og medvirke til å skape Norges desidert største allsangkor. Noen av barna synger i Oslo Konserthus, men de fleste arrangerer sangsamlinger på deres egne skoler.

Avgjørende støtte fra Kunnskapsdepartementet
Grunntilskuddet fra Kunnskapsdepartementet har skapt forutsigbarhet for satsingene – ikke bare for oss som står for drift og utvikling, men også for skolene, lærerne og ikke minst elevene. Vi mener at tiltak som styrker kompetanse, er tidsbesparende for lærerne og som samtidig er med på å skape et positivt læringsmiljø på skolen burde prioriteres. Fagprogram som Syngende skole og Skolenes sangdag er tiltak som virkelig kan være med på å løse problemstillinger, gi lærerne støtte og skape glede, mestring og positiv energi for både barn, unge og voksne i en krevende skolehverdag. Og ikke minst mener vi satsingene bidrar til at Norge er en kulturnasjon også i fremtiden.

Vi håper derfor at regjeringen vil snu i denne saken, og at Syngende skole og Skolenes sangdag på nytt kan tildeles finansiering gjennom Kunnskapsdepartementet.

Vi har ikke råd til å bygge ned det som bygger barna opp!

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.