Theo Koritzinsky

Håper kor og korps blir

Styreleder i Norsk musikkråd, Theo Koritzinsky, håper Norges Korforbund og Norges Musikkorps Forbund blir i Musikkrådet. I helgen er det klart for ekstraordinært landsmøte på Hell i Nord-Trøndelag.

Kalender

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Norges Korforbund (NK) og Norges Musikkorps Forbund (NMF) skal også behandle sitt forhold til Norsk musikkråd (NMR) som følge av vedtakene som ble fattet under NMRs landsmøte i pinsen. Det skjer under et leder- og styremøte 22. juni.

I innstillingen fra NK-styret til det ekstraordinære landsmøtet heter det at man ønsker å melde seg ut av Norsk musikkråd som studieforbund, men vil søke assosiert medlemskap for å delta videre i det interesse- og kulturpolitiske samarbeidet. Men er dette i det hele tatt mulig?

— Ja. Men dersom Norges Korforbund melder seg ut fra 1. januar 2002, melder de seg ut av alle sider av NMR-samarbeidet. Våre vedtekter er slik at om NK skal bli assosiert medlem, må de søke om opptak til landsmøtet vårt i 2003. Så vil det være opp til landsmøtet å ta opp NK, sier Theo Koritzinsky, styreleder i Norsk musikkråd, til Musikk.no.

Koritzinsky mener det vil være unaturlig å gå inn for at organisasjoner som har valgt å melde seg ut og knytte seg til en annen og konkurrerende voksenopplæringsorganisasjon, skal delta i interne drøftinger knyttet til NMRs samlete strategier.

Koritzinsky vil heller ikke spekulere i om de to store forbundene kommer til å vedta utmelding.

— Det viktige for meg nå, er å få formidlet ønsket om at musikkorganisasjonene skal forbli samlet og at vi sammen skal bidra til utvikling av musikkopplæringen og kulturlivet, til glede for alle de som synger og spiller og for publikum. Alle signaler fra faglige og politiske myndigheter understreker også hvor viktig det er at NMR fortsatt er representant for et samlet musikkliv. Vi trenger et sterkt fellesskap og nettverk for sammen å bidra til at vilkårene blir bedre.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.