gif global nights 2024

Korforbundet vedtok utmelding

På sitt ekstraordinære landsmøte søndag vedtok Norges Korforbund å melde forbundet ut av Norsk musikkråd med virkning fra årsskiftet. 40 stemte for utmelding, mens 20 stemte for et forslag om å utsette saken.

Kalender

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Roger Arve Vigulf og strykere

26/05/2024 Kl. 19

Vestfold og Telemark

Ensemble Ernst på Ridehuset

26/05/2024 Kl. 18.00

Oslo

Landsmøtet vedtok også å gi styret en annulleringsfullmakt, som lyder som følger: «Styret i Norges Korforbund får fullmakt til å annullere en utmelding dersom det i Norsk musikkråd skulle oppstå vesentlige endringer for Norges Korforbunds beslutningsgrunnlag.». Neste helg skal kretslederne i Norges Musikkorpsforbund avgjøre om de vil melde seg ut av Norsk musikkråd (NMR), skriver Musikk.no.

— Det er klart at en utmelding vil få alvorlige konsekvenser for det direkte samarbeidet med Norsk musikkråd på lokalt nivå, sier generalsekretær i Norges Korforbund, Kåre Hanken, til Nationen.

Vedtaket fra Norges Korforbunds ekstraordinære landsmøte:
• Norges Korforbund melder seg ut av studieforbundet Norsk musikkråd med virkning fra 01.01.2002

• Norges Korforbund søker medlemskap i studieforbundet Folkeuniversitetet med virkning fra 01.01.2002

• De økte inntekter som følger av overgang til studieforbundet skal benyttes til behandling av VO og til studiefaglig og studiefremmende tiltak i distriktsledd og medlemskor.

• Norges Korforbund søker om assosiert medlemskap i Norsk musikkråd.

• Styret i Norges Korforbund får fullmakt til å annullere en utmelding dersom det i NMR skulle oppstå vesentlige endringer for Norges Korforbunds beslutningsgrunnlag.

• Landsmøtet mener dette vedtaket gir det beste grunnlaget for videre vekst og utvikling i korbevegelsen fordi det vil styrke identiteten til Norges Korforbund og profilere korsangen sterkere blant publikum og beslutningstakere.

• Norges Korforbund ønsker å fortsette det praktiske samarbeidet med andre musikkorganisasjoner og stå sammen med dem i det musikkpolitiske arbeidet.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.