© Lars Opstad

Det nyskapende som kvalitet

Gustav Jørgen Pedersen, prosjektleder i Kulturtanken svar på kritikken fra Glenn Erik Haugland.

Kalender

Sommerkonsert

25/06/2021 Kl. 18.30

Viken

Kulturtanken er til for å styrke og utvikle Den kulturelle skolesekken (DKS) som sørger for at alle barn og unge får oppleve kunst og kultur i skolen. I likhet med Glenn Erik Haugland ønsker vi oss derfor mer kreativ kraft og gode formidlere, som åpner flere rom for nyskapende kunst. I dag møter tusenvis av kunstnere og kunstprosjekter alle elevene i landet.

Utfordringen vår dreier seg om hvordan vi kan få dette til å fungere enda bedre, på kunstens og skolens premisser, ja, men først og fremst for barn og unge.

Les også: Bare et spørsmål om kvalitet?

En nasjonal samtale om kvalitet er ett blant flere virkemidler for å oppnå det. I likhet med Haugland ser vi betydningen av alle de små samtalene som føres om kunstens kvaliteter. Samtidig ser vi at det er behov for en større og enda mer inkluderende diskusjon om hva kunst og kultur har å si for barn og unge i dag.

Les også: – Vi behøver fortsatt en nasjonal samtale om kunst og kvalitet

Vi er ikke ute etter å presse DKS inn i en «standardisert, teoretisk fundert kunst og kulturtilbud», slik Haugland ser det. Derimot ønsker Kulturtanken en dialog med DKS-fellesskapet. Å føre denne samtalen om kvalitet betyr ikke å gå seg vill i teori, men om å ta stilling til hva som oppleves som det beste for DKS-tilbudet til elevene.

Og ettersom det er politisk vedtatt at Kulturtanken skal arbeide med ”kvalitet” bruker vi derfor dette begrepet som plattform for å føre diskusjonen videre. Det er også en feilslutning at en offentlig samtale om kunstens betydning er en trussel mot kunstneriske ytringer. Tvert imot er vi avhengig av en kritisk offentlighet. Det er nettopp temaene Haugland legger vekt på, vi blant annet ønsker å synliggjøre gjennom en slik diskusjon. Vi er faktisk på samme lag.

Les også: Kanskje Kulturtanken burde snakke mindre om kvalitet, og mer om hvordan kunstneriske ytringer virker inn på våre liv?

Som Haugland påpeker, er også gode formidlere nødvendige for å åpne flere rom for nyskapende kunst. Derfor handler flere av våre samarbeidsprosjekter om nye formidlingsmodeller.

Gjennom medfinansiering, faglige og tekniske ressurser gjør Kulturtanken det mulig for mange kunstnere og formidlere å ta sats og fremme det nyskapende i DKS. Dette er også et arbeid vi vil styrke i årene fremover.

Gustav Jørgen Pedersen, prosjektleder i Kulturtanken (FoU-avdeling)

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev